English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bitki artığı yakmanın yarı kurak tarımsal üretim sistemlerinde toprak fiziksel ve hidrolojik özelliklerine etkileri
(Effects of crop residue burning on soil physical and hydrological properties in semi-arid agricultural production systems )

Author : Rifat AKIŞ    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-3
Page : 223-235


Summary
Tarım ekosistemlerinde etkin bir toprak ve su yönetim planı geliştirmek için buğday saplarının yakılmasının toprak fiziksel ve hidrolojik özelliklerine etkisi araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı tam-yakılmış, ortalama-yakılmış ve yakılmamış toprak şartlarında toprak fiziksel ve hidrolojik özelliklerinin durumunu karşılaştırmaktır. Yakmanın devam eden etkileri 3-ha alanda her iki yanmış ve yanmamış şartlarda 2-yıl çalışılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki: Suya doygunluk iletkenlik değerleri azalan sıralamayla, tam-yanmış (0.81), orta-derecede-yanmış (0.36) ve yanmamış (0.23 cm h-1) önemli derecede artmıştır (P=0.000). Yakma şiddeti gözenek boşluk hacmini en fazla tam-yanmış ve en az da orta-derecede-yanmış muamelelerde azaltmıştır (P=0.000). Yanmamış muameleler sırsıyla tam-yanmış ve orta-derecede-yanmış muamelelere kıyasla %11,5 ve %9,7 daha fazla gözenek hacmi içermiştir. Bitki artıklarının yakımı gözenek büyüklük dağılımlılarını muamelelerin üç seviyesi arasında önemli derecede değiştirmiştir (P=0.045). Tam-yanmış muameleler sırasıyla yanmamış (0.89) ve orta-derecede-yanmış (0.79 cm-1) muamelelerden önemli derecede yüksek Ksat farkları göstermiştir (P=0.000). Bitki artıklarının yakılması depo gözenek hacimlerini %37,3 (yanmamış) den %25,8 (tam-yanmış) değerine önemli derecede azaltırken, ölü gözenek hacmi %8.07 den %13,5 ‘e (tam-yanmış) ve %12,7’ ye (orta-derecede-yanmış) önemli derecede düşürmüştür. Bitki artıklarını toprakta tutan toprak yönetim uygulamaların havzada hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır.

Turkish Keywords
Amik Ovası, anız yakma, hidrolojik özellikler, ölü gözenek, yanmış toprak

Abstract
The effect of wheat-stubble burning on soil physical and hydrological properties is under scrutiny to develop a sound soil and water management planning in agroecosystems. The objective of this study was to compare completely-burned, moderately-burned, and unburned soil conditions for responses of soil physical and hydrological properties. The persistence of fire-induced impacts were studied in 3 hectare land for both burned and unburned conditions for two years. Results showed that saturated hydraulic conductivity significantly increased in descending order 0.81, 0.36, and 0.23 cm h-1 for burned, moderately burned, and unburned plots (P=0.000). Fire intensity significantly reduced the pore space volume, the highest for burned and the least for the moderately-burning treatments (P<0.001). Unburned treatments had 11.5 and 9.7 % more pore spaces than completely-burned and moderately-burned plots, respectively. Residue burning significantly changed pore size distributions between three levels of treatments (P<0.045). Completely burned treatments registered significantly higher Ksat (P=0.000) differences 0.89 and 0.79 cmh-1, respectively from unburned and moderately burned treatments. Residue burning significantly decreased storage pores from 37.3% (unburned) to 25.8% (burned), while significantly increasing residual pores from 8.07% to 13.5 % (burned) and 12.7% (moderately burned). To conclude, residue-retaining soil management practices need implemented in the Plain.

Keywords
Amik Plain, burned soil, dead pore, hydraulic properties, residue burning

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri