English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Stevia Rebaudiana Bertoni Bitkisinin İnvitro Üretim Potansiyeli ve Tokat Şartlarına Adaptasyonu
(In Vitro Propagation Potential of Stevia Rebaudiana Bertoni and Its Adaptation to Tokat Province )

Author : Kubilay YILDIRIM    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 238-251


Summary
Stevia rebaudiana bitkisi son yıllarda ürettiği kalorsiz talandırıcalar neden ile tüm dünyada ilgi uyandıran bir bitkidir. Bitkinin gördüğü ilgi son yıllarda Türkiye’de artmış ve birçok adaptasyon çalışması yapılmıştır. Ancak tohumlarındaki düşük çimlenme oranı bu bitkinin ticari üretiminin önündeki en büyük engeldir.Yapılan bu çalışma ile stevia tohumlarının çimlenmesi üzerine gibberellik asit uygulamasının etkisi test edilmiş, ayrıca in vitro ortamda kallustan rejenerasyon ile fide üretim yolları araştırılmıştır. Elde edilen fideler sera ve tarla denemelerine alınarak, stevianın Tokat iklim şartlarına adaptasyon yeteneği belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca ilk defa biyoreaktörde hücre süspansiyon yöntemi ile steviol glikozit üretimi potansiyeli test edilmiştir. Sonuçlar özellikle 50mg/lt gibberellik asit uygulamasının hem çimlenme hemde fide gelişimine çok olumlu katkı yaptığını göstermiştir. Yapraktan kallus indiksiyonu ve geliminin en iyi NAA (10.0 mg/lt) ve BAP (8.0 mg/lt) kombinasyonunda, sürgün ve kök gelişiminin ise sırasıyla maksimum BAP ve IBA bulunan hormonal ortamlarda meydana geldiğini göstermiştir. Hem tarla hemde sera denemesinde ekilen tüm fideler yüksek oranda gelişim göstermiş ve 150 günde çiçeklenme evresine ulaşmıştır. Yaş yaprak miktarının hektar başına 4.8 ton olduğu tarla denemesi stevianın tokat şartlarında verimli bir şekilde büyüdüğünü göstermiştir. Çalışmada biyoreaktörde hücre süspansiyonu ile stevia hücre miktarının 15 gün içinde beş katına kadar çıkarılabileeği gösterilmiştir. Ancak biyoreaktörde üretilen hücrelerdeki steviol glikozit miktarının (< 2mg/g.kuru hücre) tarla ve sera denemesinden alınan yapraklardan (>40mg/g.kuru yaprak) çok düşük değerde bulunması hücre süspansiyonunun verim açısından uygulanabilirliğinin zor olduğunu göstermiştir. Çalışma steviol glikozit üretimi için tüm invitro çoğaltım teknikleri ile ex vitro adaptasyon çalışmalarının bitlikte ele alındığı ilk çalışma niteliğindedir

Turkish Keywords
Stevia rebaudiana, steviol glikozit, doku kültürü, adaptasyon

Abstract
Stevia rebaudiana is a compelling plant in the world due to its natural and zero-calorie sweetener. Low germination rate of the seeds of this species limited its commercial production on especially non-habitat countries, including Turkey. In the current study, contribution of gibberellic acid on the germination of stevia seeds and indirect organogenesis protocols were tested for propagation of stevia seedlings. Production of Steviol glucosides with cell suspension culture in bioreactor were also tested in the current study. The entire seedlings provided from the seeds and callus culture were used to test the adaptation success of stevia to Tokat province climate condition. The results of the study indicated that 50 mg/l gibberellic acid has important contribution to seed germination and development of the stevia seedlings. The best callus induction and growth from stevia leaves took place under NAA (10.0 mg/l) and BAP (8.0 mg/l) hormonal concentrations. BAP (2mg/l) and IAA (2mg/l) hormones were more effective for shoot and root regenerations from callus culture, respectively. Stevia grown well in both greenhouse and field trials and reached its flowering time in 150 days in Tokat conditions. Fresh weight of the leaves collected in the field was 4.8 ton/hectare in the study. This result indicated that stevia is highly adaptive to Tokat climatic conditions and could be produced in commercial scale in the region. Cell suspension culture of stevia in bioreactor indicated fivefold increase in cell content in 15 days. Unfortunately, steviol glucoside content of cell suspension culture (< 2 mg/g.dry cell weight) was quite smaller than its content in the leaves (>40mg/g. dry leaf) grown under field and greenhouse conditions. This is the first report evaluating production of steviol glucosides with in vitro propagation techniques and ex vitro adaptation studies in Turkey.

Keywords
Stevia rebaudiana, steviol glucoside, tissue culture, adaptation

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri