English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Terbiye Sistemlerinin M9 Anacına Aşılı ‘Granny Smith’ Elma Çeşidinde (Malus domestica Borkh.) Ağaç Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
(The Effects of Different Training Systems on Tree Growth, Yield and Fruit Quality in ‘Granny Smith’ Apple Cultivar on M9 Rootstock )

Author : Emine KÜÇÜKER  Yakup ÖZKAN Kenan YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2011
Number : 2011-1
Page : 13-19


Summary
Bu çalışma 2008-2010 yılları içerisinde, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Uygulama ve Araştırma Bahçesi’nde bulunan M9 anacına aşılı ‘Granny Smith’ elma çeşidinde yürütülmüştür. Araştırmada 2007 yılı Kasım ayında dikilen fidanlara Slender Spindle, Hytec ve Vertical Axis terbiye sistemleri uygulanmıştır. Tel-herek kombinasyonu üzerinde geliştirilen ağaçlarda; meyve dalı sayısı (adet/ağaç), anaç çapı (mm), gövde çapı (mm), anaç ve çeşitte gövde kesit alanları (mm2), taç hacmi (m3), ağaç başına (kg/ağaç) ve dekara (kg/dekar) verim, verim etkinliği (kg/cm2), ortalama meyve ağırlığı (g), pH, meyve eti sertliği (kg), SÇKM (%), titre edilebilir asitlik (%) gibi vejetatif ve generatif gelişim kriterlerine ait gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Üçüncü ürün yılında (2010), en yüksek değerler dikkate alındığında Hytec (3x1.5) terbiye sisteminde toplam meyve dalı sayısı 66.0 adet/ağaç, gövde kesit alanı 1158.8 mm², taç hacmi 1.58 m3, ağaç başına verim 8.21 kg, verim etkinliği 0.71 kg/cm², Slender Spindle (3x0.7) sisteminde dekara verim 2485.7 kg/da olarak tespit edilirken terbiye sistemlerinin meyve özelliklerine etkisi önemli bulunmamıştır.

Turkish Keywords
Elma, M9, terbiye sistemleri, ağaç gelişimi, verim ve meyve kalitesi

Abstract
This study was carried out with ‘Granny Smith’ apple cultivar grafted on M9 apple rootstock in Horticultural Deparment of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University during 2008-2010. In the study, Slender Spindle, Hytec, Vertical Axis training systems were applied on the trees were planted in 2007 October. The vegetative growth, yield and fruit quality performances such as generative shoot number (number/tree), rootstock thickness-diameter (mm), trunk thickness-diameter (mm), trunk cross sectionel area (mm²), canopy volume (m³), yield per tree (kg/tree), yield per decree (kg/decree), the yield efficiency (kg/cm²), averege fruit weight (g), fruit colour values, pH, fruit firmness (kg), SÇKM, total soluble solid (%) of the trees constituted on wire-stake combination system were analysed during three years. In 3rd yield year, the highest values for some plant and fruit characteristics; In Hytec (3x1.5) training system 66.0 number/tree total generative shoot number, 1158.8 mm² for trunk cross sectional area, 1.58 m3 for canopy volume, 8.21 kg for yield per tree, 0.71 kg/cm² for yield efficiency, In Slender Spindle (3x0.7) training system 2485.7 kg for yield per decree. The fruit quality parameters were not also affected by training systems.

Keywords
Apple, M9, training systems, growth, yield and fruit quality

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri