English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Meyve Bahçelerin için Değişken Miktarlı Tarımsal Girdi Uygulama Programının Geliştirilmesi
(Development of Prescription MapSoftware to apply variable rate agricultural inputs in orchards )

Author : Murat Gökçe ÜNGÖR  Bahattin AKDEMİR  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-Ek Sayı
Page : 143-151


Summary
Bu araştırmada; meyve bahçelerinde optimum girdi kullanımı ile maksimum verim and quality elde etmek, kaliteyi arttırmak ve gereksiz girdi kullanımını önlemek amacıyla değişken düzeyli uygulamalar için bilgisayar programı geliştirilmiştir. Geliştirilen uyuglama haritası programı; girilen proje ve bahçe bilgileri ile girdi ve ağaç bilgileri doğrultusunda uygulama haritası hazırlama ve hazırlanan haritanın gelen anlık GPS verileri ile bahçede uygulanmasını yapmaktadır. İş akış şeması üzerinden Visual Studio 2012 programı kullanılarak.NET 4.0 Framework mimarisi üzerine Microsoft Visual Basic programlama dili ve XML veri standardı kullanılarak yazılmıştır. Geliştirilen programın laboratuvarda ve tarlada testleri yapılmıştır.Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen program Değişken Miktarlı Girdi Uygulama Programı olarak adlandırılmıştır. Uygulama haritasının oluşturulması ve gerçek zamanlı koordinatları kullanarak gübre normunun ayarlanması program tarafından başarılı olarak gerçekleştirilmiştir.

Turkish Keywords
Meyvecilik, Değişken Miktarlı Uygulama, Uygulama Haritası, Hassas Tarım

Abstract
In this research; A software was developed to establish maximum yield and quality by using optimum agricultural inputs and to prevent excessive and unnecessary agricultural input usage. Developed prescription and application map software can be used to create prescription maps according to information of orchards, project, trees and agricultural inputs and apply agricultural inputs spatially according to the amount of agricultural inputs in the orchard. Prescription map Software was developed by using Visiual Studio 2012 on .NET 4.0 Framework, Microsoft Visual Basic and XML standard according to the algorithm. Developed software was tested in laboratory and orchards. Developed software were called as Prescription and application map software. Creating of prescription map and application of agricultural inputs as variable rate by realised successfully by the prescription and application map software.

Keywords
Horticulture, Variable rate application,prescription map, precision agriculture

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri