English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kayseri İli Tarım Makinaları İmalat Sanayisinin Mevcut Durumu ve Sorunları
(Present Status and Problems of Agricultural Tool and Machinery Manufacturing Industry in Kayseri Province )

Author : Cevdet SAĞLAM  Necati ÇETİN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-Ek Sayı
Page : 117-125


Summary
Bu çalışmada, Kayseri yöresinde bulunan tarım makinaları imalat sanayisinin üretim durumunu ve sorunlarını belirlemek amacıyla bir anket çalışması yürütülmüştür. Çalışmada imalatçılarla yüz yüze yapılan görüşmede; makina teçhizat varlığı, mevcut üretim ve teknik kapasitesi, enerji tüketimi, üretim şekli, pazarlama imkânları, yapısal özellikleri ve karşılaştıkları başlıca sorunlar ele alınmıştır. Sonuç olarak, imalatçı firmaların mevcut üretim durumunun yörenin ihtiyaç duyduğu tarım makinası gereksinimini yeterli düzeyde karşılayamadığı, imalat işlemlerinde kullandıkları hammadde ve malzemeleri genellikle çevre illerden temin ettikleri, destekleme ve hibe konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, imalatçı firmaların üretim işlemleri için yeterli düzeyde ve sayıda kalifiye eleman bulamadıkları, belirli ve sınırlı sayıda makina tipini ürettiği belirlenmiştir. Yörenin tarımsal üretim potansiyeli dikkate alındığında, teknik kapasitesi yeterli olan firmaların, imal edilen makina türü ve sayısını artırması gerekmektedir. Bu amaçla,dışardan yetişmiş elemanların teknik bilgi ve beceri yönünden eğitilmeleri, bununla birlikte firmaların girişimci ve yenilikçi yönlerini geliştirebilmeleri için bilgilendirilme yapılarakteşvik edilmesi gerekmektedir.

Turkish Keywords
İmalat, Kayseri, makinateçhizat varlığı, tarım makinaları, teknik kapasite

Abstract
A survey study was conducted to investigate the current state of agricultural machinery manufacturing industry in Kayseri province, to assess the production potential and present problems of the industry. Face-to-face interviews were carried out with manufacturers about their machinery-tool assets, current manufacture and technical capacity, energy consumption, type of manufacture, marketing opportunities, structural characteristics and encountered problems. Current findings revealed that present manufacturers were not able to meet the machinery and tool demand of the region, they were supplying production raw materials and other materials generally from surrounding provinces, they didn’t have sufficiently information and knowledge about supports and grants. It was also observed that manufacturing firms did not have sufficient number of qualified employees and produced limited number and type of certain machinery. Considering the agricultural production potential of the region, number of firms with sufficient technical capacity and their product ranges should be improved. Employees should be trained to improve their technical knowledge and experiences. Besides, innovative and entrepreneur aspects of the firms should be developed and they should be informed and supported on these issues.

Keywords
Manufacturing, Kayseri, Agricultural machinery, machinery-tool assets,technical capacity

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri