English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Biçerdöverlerde Tasarım Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
(Investigation of Relationship Between Design Parameters in Combine Harvesters )

Author : Metin GÜNER    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-Ek Sayı
Page : 91-100


Summary
Biçerdöverler hasat, harman, ayırma ve temizleme işlemlerini bir arada yapan, aynı anda daneyi depolayan ve taşıyankombine bir makinedir. Buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, ayçiçeği, kanola, keten, soya fasulyesi vb. tarımsal ürünlerin hasadında kullanılan biçerdöverlerin günümüzdeki önemi tartışılmazdır. Biçerdöverlerin karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle görevlerini iyi yapabilmeleri için işleyici organları arasında belirli ilişkilerin olması gerekir. Bu ilişkiler değişik literatürlerdeverilmeye çalışılmış, ancak bu ilişkilerin uygulamadaki biçerdöverlerle olan ilişkisi incelenmemiştir. Bu çalışmada farklı marka ve model biçerdöverlerin tasarım parametreleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve uygulamadaki parametrelerin teorik verilerle karşılaştırılması yapılmıştır. İncelenen biçerdöverlerde bir biçerdöver modeli hariç dolap çevre hızları 2.7 m/s’yi geçmemiştir. Dolap indeksi en düşük 0.45 ve en büyük 1.77 bulunmuştur. Dolap yükseklikleri 1.17 m ile 2.11 m arasında değişmiştir.Biçme genişliği, batör uzunluğu, kontrbatör yüzey alanı, sarsak alanı ve toplam elek alanı oranı (B/L/A/S/E) 1/0.27/0.19/1.16/1.03 olarak belirlenmiştir. Güç/genişlik oranları genel ortalama değeri 39.70 kW/m saptanmıştır.

Turkish Keywords
Biçerdöver, hasat, harman, temizleme, ayırma

Abstract
A combineharvester is a machineusedtoharvestgrainssuch aswheat, rye, barley, oats, corn, sunflower, canola, flax, soybean, etc. It is used instead of usingseparatemachinesforharvesting, threshing, separation, cleaning procedures and at the same time stores and carries grain. This harvester machine combinesallthesefunctionsintoonemachine. It is indispensable for agriculture. Due to a complex structure of tasks there must be a relationshipbetweentheparts of combinesfordoingtheirtaskswell.These relationships have been tried to give in different literature but has not been studied in relation to the application with the combine harvester. In this study the relationship between the design parameters of different combine brands and models are examined and compared with the theoretical data.Except for a combine harvester model examined the reel peripheral speeds are lower than 2.7 m/s. The lowest reel index is 0.45 and the biggest on is 1.77. The reel height ranged from 1.17 m to 2.11 m. Cutting width, cylinder length, concave surface area, straw walkers area and sieve area ratio (B/L/A/S/E) are determined as 1/0.27/0.19/1.16/1.03. The ratio of power to cutting width is 39ç 70 kW/m.

Keywords
Combineharvester, harvest, threshing, cleaning, separation

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri