English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Su Kaynakları İle Hazırlanan Yayıcı ve Yapıştırıcı Karışımlarının Püskürtme ve Damla Tutunma Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanması
( DeterminingtheImpact of Spray and DripRetentionParametersof Prepared withDifferentWaterResourcesMixture of Spreader and Adhesives )

Author : Muhammed Cemal TOROMAN  Ali BAYAT  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-Ek Sayı
Page : 81-90


Summary
Tarımsal mücadelede pestisitlerin hedef yüzeye ulaştırılmasında taşıyıcı olarak çoğunlukla su kullanılmaktadır. Farklı kaynak suları (gölet, kanal, sondaj) ile 5 adet değişik içeriklere sahip yayıcı ve yapıştırıcı arasında karışımlar oluşturulmuştur. Bu çözeltilerin herbisit uygulamalarındaki etkilerinin belirlenmesi için,araştırmada farklı yapı ve özelliklere sahip ayrık(Elytrigiarepens) pıtrak(Xanthium strumarium) ve yabani yulaf(Avena fatua) bitkileri kullanılmıştır.Üretiminde yaprak yüzeylerine yoğun olarak pestisit uygulanan mısır (Zeamays), ceviz (Juglansregia) ve portakal (Citrussinensis)yaprakları ise kültür bitkileri olarak seçilmiştir. Farklı su kaynakları ile hazırlanan katkı maddeli karışımların temas açıları ve damla yüzey gerilimlerinde saf suya göre farklı sonuçlar oluşturmadıkları gözlenmiştir. Setacid ticari isimli ürün ile hazırlanan karışımın asiditesi2 pH seviyesinde ve elektrik iletkenliği en yüksek değerlerde oluşmuştur.

Turkish Keywords
Elektrik iletkenliği, Gölet, Kanal, pH, Sondaj, Viskozite

Abstract
Wateroften is used as a carrierdeliveredtothetarget surface of pesticides in agriculturalstruggle.Differentwatersources (pond, canal, drilling) with a mixture of 5 pieceswithdifferentcontent and adhesivespreader has beencreated. differentstructures and featurescouchgrass(Elytrigi repens), cocklebur(Xanthium strumarium) and wildoats(Avena fatua)plantstodeterminetheeffects of herbicideapplication of thesesolutionswereused. Pesticidesusedextensively in theproduction of corn(Zeamays), walnuts(Juglansregia) and orange(Citrussinensis)leaveshavebeenselected as thecropsthecultureplants.Accordingtopurewaterwere preparedwithdifferentwatersources of themixturecontainingadditives of contactangle and drops surface tensionwas not observedthatgeneratedifferentresults.The mixture of prepared withcommercialproductsSetacid of theacidityis pH 2and electrical conductivity is formed in themaximumvalue.

Keywords
Electrical conductivity,Pond, Canal, pH, Drilling, Viscosity

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri