English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hassas Tarım için Tarım Makinalarında ISO 11783 Standardı ve Elektronik Kontrolü
(ISO 11783 Standardsand Electronic Control in AgriculturalMachineryfor PrecisionAgriculture )

Author : Ufuk TÜRKER  Mehmet Ali DAYIOĞLU Uğur YEGÜL  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-Ek Sayı
Page : 61-69


Summary
Tarım makinalarında elektroniğin yerleşmesi yeni bir yönetim stratejisi olan Hassas Tarım (HT) uygulanmasını teşvik etmiştir.Hassas tarım çiftlik alanında veri toplama ve kontrol için algılayıcılar ve iletişim ağlarının araştırmalarda yoğunluk kazanmasına yol açmıştır. Ancak son yıllarda ortaya çıkan donanım, yazılım ve veri formatları arasında uyumsuzluk önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunlar ISO 11783 uyarınca standartlaştırılmış ve ISOBUS (InternationalStandardizationOrganizationBinaryUnitSystem) sistemler kullanmak suretiyle aşılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada,traktör görev yönetimi (ECU), ISOBUS üniversal terminali, ISOBUS görev denetleyicisi, gerekli standart dosya ve ISO 11873 ağı yoluyla cihazların iletişimi için gerekli bilgileri ele alarak ISOBUS’un daha iyi anlaşılması ve hassas tarımla olan ilişkisinin açıklanması amaçlanmıştır.

Turkish Keywords
ISOBUS, Gömülü ağ iletişimi, Hassas tarım, Tarım Makinaları

Abstract
Precision agriculture (PA) is a new management strategy for the electronic settlement of Agriculture has encouraged its implementation.Precision agriculture has led to the intensification of research of the sensors and communication network in controlling of farmland.However the hardware in recent years, incompatibility between the software and the data format has become a major problem.These issues are standardized in accordance with ISO 11783 and ISOBUS (International Standardization Organization Binary Unit System) has begun to be overcome through the use of systems.In this study, tractors task management (ECU), ISOBUS universal terminal ISOBUS task controller is intended to ISOBUS by taking information required for communication of the necessary standard files and devices through the ISO 11873 network better understanding and explanation of the relationship with the precision agriculture.

Keywords
ISOBUS, embedded network communication, precisionagricultureagriculturalmachinery

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri