English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Nem Düzeylerinde Kanola Tohumlarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
(Determination of the Physical Properties of the Canola Seeds in Different Moisture Content Levels )

Author : Metin GÜNER  Refi Ratip ÖZLÜ  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-Ek Sayı
Page : 10-24


Summary
Bu araştırmayla,pnömatik iletimlerinde %6.36, 16.54 ve 25.94 şeklindeki üç farklı nem düzeyinin kanola tohumunun fiziko-mekanik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir.Turan kanola çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmayla kanolanın uzunluk, genişlik, kalınlık, çap, projeksiyon alanı ve geometrik ortalama çap gibi boyut özellikleri ile hacim ağırlığı, özgül kütle, bin dane ağırlığı, porozite, küresellik, basıklık ve eşdeğer küre çapı gibi hacimsel özelliklerinin neme bağlı değişimi belirlenmiştir. Kanola tohumlarının dane hacmi ile bin dane ağırlıklarının nemle arttığı tespit edilmiştir. Kanola tohumlarınınprojeksiyon alanları iki farklı sayısal görüntü işleme yazılımı kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada, özgül kütlenin kanola tohumunun nem içeriğindeki artışlarla artacağı, bunun yanında hacim ağırlığının ise dane nem içeriğindeki artışlara bağlı olarak azaldığı gözlenmiştir. Benzer şekilde, eşdeğer küre çaplarının, danenin nem içeriğiyle arttığı bulunmuştur. Nem içeriklerindeki artışa bağlı olarak kanola tohumlarının küreselliğindeki değişimler; nem içerikleri %6.36’ dan %16.54’ e gider iken artış yönünde, daha sonrasında nem içerikleri %25.94’ e çıktığında azalan seyir gösterdi.Tohumların basıklığındaki değişimlerin ise nem içeriklerindeki artışla azalarak arttığı saptandı.Kanola tohumlarının terminal hızları; nem içeriklerindeki artışlarla yükselerek giden logaritmik bir değişim eğilimi göstermiştir.

Turkish Keywords
Fiziko-mekanik özellik,kanola, nem, pnömatik iletim

Abstract
The purpose of the research was the studying of the effects of three different moisture contents constituting of 6.36, 16.54 and 25.94% on thephysico-mechanical properties of canola seeds. Turkish cultivar of canola seeds called as Turan was used in the research. With the research, it was found that the dimensional properties such as the length, diameter, projection area and geometric mean diameter and volumetric properties like the bulk density, one thousand seed mass, porosity and sphericity were changed with the increases in moisture content of canola seeds. One thousand kernel mass and kernel volume of canola seeds are determined to increase for the moisture contents examined as 6.36, 16.54 and 25.94%, respectively.The projection areas of canola kernels were investigated with two different digital image processing software developed for digital image processing and evaluation purposes, as well as with the mathematical formula given by Mohsenin(1986) and Sitkei(1986) according to the planes in the three dimensional space. In the study, true density was observed to increase with the moisture content increments in canola seed, while the bulk density of seed decreased with moisture content increments. Similarly, the equivalent spherical diameter of canola kernels was observed to increase with the moisture content. The variations on the sphericity of canola kernels depending on the moisture contents were as the increasing way while the moisture contents of canola seeds went from 6.36 to 16.54%, and then in decreasing way when they increased to 25.94%. Yet, it was seen that the variations of the oblatenessof the seeds decreasingly increase with the increases of moisture contents. Finally, terminal velocity of the canola seeds investigated with this study showed a logarithmic variation trend by increasing with the moisture content increases.

Keywords
Physico-mechanical property, canola, moisture,pneumatic conveying

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri