English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Labview Platformunda Video Analizi ile Tarımsal Ürün Boyutu Belirleme
(Agricultural Product Dimension Determination by Using Video Analysis at Labview Platform )

Author : Abdullah BEYAZ    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-Ek Sayı
Page : 1-9


Summary
Çalışmada, video görüntülerinden gerçek zamanlı veri eldesi yapılmıştır. Bu amaçla elma, limon ve portakal örnekleri üzerinden gerçek zamanlı video görüntüsü elde edilmiş, bu görüntülerden Labview ortamında geliştirilen bir yazılım vasıtasıyla ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümler, doğruluklarının kontrolü amacıyla gerçekleştirilen kumpas ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar arasındaki farklar istatistiksel olarak incelenmiş ve gerçek zamanlı ölçüm sisteminin tarımsal ürün boyutu belirleme amacıyla kullanım etkinliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda görüntülerden elde edilen ölçüm değerlerinden ölçüm sisteminin tarımsal ürün boyutu ölçümü için etkin bir şekilde kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Labview, Video işleme, Görüntü analizi, Yüzey özellikleri, Tarımsal ürün boylama

Abstract
In this study, agricultural product dimension measurement value obtained from video images in real-time. For this purpose, apple, lemon and orange sample videos were used for real-time measurements by using a developed software in Labview platform. In order to check result accuracy, obtained results were compared with the caliper measurement. Statistical analysis was performed for determination of the difference between the real-time measurement system an caliper measurements reveal usage effectiveness for agricultural product dimension measurements. In performing studies, all values which are obtained from the real time video images shows that this system can be used effectively for the purpose of agricultural product dimension measurements.

Keywords
Labview,Video processing, Image processing, Surface properties, Agricultural product grading

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri