English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üreme Koşullarının Fusarium culmorum’da tri4 Gen Anlatımı Üzerine Etkisi
(Effects of Growth Conditions on tri4 Gene Expression in Fusarium culmorum )

Author : Gülruh ALBAYRAK  Emre YÖRÜK Aylin GAZDAĞLI  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-2
Page : 91-97


Summary
tri5 gen kümesinde bulunan tri4’ün anlatımı DON üretimi için temeldir. Bu çalışmada, farklı büyüme koşullarının tri4 anlatımı, dolaylı olarak DON üretimi üzerindeki etkisi F. culmorum’un F15 izolatında qPZR aracılığıyla araştırıldı. Kontrol grubu PDA besi ortamında (pH 5.6) 25°C’de üretildi. Sıcaklığın etkisi 8°C ve 15°C uygulamalarıyla test edildi. pH 3.0 ve -7.0’nin etkisi 25°C’de üretilen kültürlerde incelendi. Ek olarak, 0.5 mM H2O2 besi ortamına diğer bir faktör olarak eşzamanlı eklendi. Yüksek kalite (A260/280= 1.9-2.0) ve miktardaki (2-3µg/µL) total RNA’lar bütün gruplardan izole edildi. ß-tubulin anlatımı iç kontrol olarak kullanıldı ve rölatif kantitasyon değerleri kaydedildi. tri4 anlatımı pH 3.0’da üretilen F15 hariç tüm deney gruplarında belirlendi. Cp değerleri 22.26±1.14-26.84±4.79 aralığında hesaplandı. Deney gruplarındaki tri4 anlatım düzeyleri kontrol grubundan daha düşüktü. ??CT ve 2-??CT değerleri sırasıyla 0-5.54 ve 0-0.582 idi. En yüksek tri4 anlatımı kontrol grubunda kaydedilirken, en düşük anlatım pH 5.6/15°C koşullarında belirlendi. Bulgular, farklı pH ve sıcaklık değerleri ile H2O2 uygulamasının tri4 anlatımındaki azalmayla sonuçlandığını gösterdi. Ayrıca, asidik pH’nın DON üretiminde potansiyel bir baskılayıcısı olduğu belirlendi. Bulgular mikotoksinin gen anlatımı analizine dayalı olarak tarlada ya da hasat edilmiş tahıllarda belirlenmesi ihtiyacını desteklemektedir.

Turkish Keywords
Fusarium culmorum, kantitatif PZR, tri4 gen anlatımı

Abstract
Expression of tri4, found in the tri5 gene cluster, is essential for DON production. In this study, effects of different growth conditions on tri4 expression, as well indirectly on DON production, were investigated in F15 isolate of F. culmorum via qPCR. Control group was grown on PDA medium (pH 5.6) at 25°C. The effects of pH 3.0 and -7.0 were examined on cultures grown at 25°C. Moreover, 0.5 mM H2O2 was concurrently added to medium. High quality (A260/280= 1.9-2.0) and quantity (2-3µg/µL) of total RNAs were isolated from all groups. ß-tubulin expression was used as internal control and relative quantification values were recorded. tri4 expression was detected in all experiments except F15 grown on pH 3.0. Cp values were calculated as 22.26±1.14-26.84±4.79. tri4 expression levels in experiments were lower than control. Their ??CT and 2-??CT values were 0-5.54 and 0-0.582, respectively. While maximum tri4 expression was recorded in control, minimum expression was detected in the conditions consisting of pH 5.6 and at 15°C. Findings showed that different pH and temperature values and supplementation of H2O2 resulted in decreasing of tri4 expression. Also, it was detected that acidic pH was a potential repressor for DON production. Findings support the requirement of kit development for mycotoxin detection based on gene expression analysis in the field or harvested crops.

Keywords
Fusarium culmorum, qPCR, tri4 gene expression

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri