English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arazi Kullanımı ve Eğimin Mineralize Karbon ve Azot İçeriğine Etkisi
(The Effects of Land Management and Slope on Mineralize Carbon and Nitrogen Contents )

Author : Rasim KOÇYİĞİT  İrfan OĞUZ  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 201-205


Summary
Farklı kullanımlar altındaki topraklarda mineralize C ve N içeriği organik maddenin kalitesi ve amanejman sistemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Toprağa ilave olan organik maddenin kalitesi organik karbonun mineralizasyonunu ve karbon depolanmasını etkilemektedir. Çalışmanın amacı yüksek rakımlı faklı kullanımlar altında (Tarım, mera ve orman) ve eğime bağlı olarak mineralize C ve N içeriğindeki değişimin belirlenmesi. Çalışma 1500 m rakımda bir birine komşu üç farklı kullanımda yürütülmüştür. Çalışmada toprak örnekleri 0-10, 10-20 ve 20-40 cm derinliklerden alınmış ve ayrıca tarım toprağında eğim boyunca da bir örnekleme yapılmıştır. Mineralize C en yüksek ormanda ölçülürken bunu mera ve tarım toprağı takip etmiştir. Farklı kullanımla altında mineralize N içeriğinde önemli bir değişim gözlenmemiştir. Eğime bağlı olarak mineralize C içeriği en yüksek taban arazide belirlenmiştir. Mineralize N içeriğinde önemli bir değişim tespit edilmemiştir.

Turkish Keywords
Arazi kullanımı, mineralize karbon, mineralize azot.

Abstract
Mineralize C and N contents and organic matter quality can be influenced by soil management, and vary by the slope of sampling location. Soil organic matter quality can impact mineralization of organic matter and eventually C sequestration. The objective of this study was to determine the effects of land management and different slopes on mineralizable C and N contents at high elevated location. The study was conducted on three different adjacent land uses (agricultural, grassland and forest) at 1500 m elevation in Tokat, Çamlıbel province. Soil samples were taken from 0-10, 10-20, and 20-40 cm depths and also soil samples were taken through slope in agricultural field. The greatest mineralizable C was measured in forest and followed by grassland and agricultural field. The mineralizable N content was similar in the three land uses. Mineralizable C content increased from upland to lowland. However, mineralizable N content was similar through the slope.

Keywords
Land management, mineralize carbon, mineralize nitrogen

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri