English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Sınıfı Buharlaşma Kabından olan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Linacre Modelleri ile Tahmini
(Prediction of Daily Evaporation From Class A Evaporation Pan with the Use of Penman and Linacre Models )

Author : Tekin ÖZTEKİN  Çağlar Özkan SEZER  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-3
Page : 137-147


Summary
A sınıfı buharlaşma kabı ve içerisindeki mikrometreli derinlik ölçerin maliyeti, nitelikli ölçüm personeli ihtiyacı, ölçüm saatinde personelin uygun olmaması, konumlandırıldığı alandaki özel çevre isteği, yıllık bakımı, ölçümün yapılamadığı durum (suyun donması, suyun aşırı yağıştan taşması), ölçüm cihazının arıza yapması, otomatik ölçüm cihazlarının pahalı olması vb. gibi faktörler bu kabın her yerde ve her zaman kullanılmasını kısıtlamaktadır. A sınıfı buharlaşma kabının işletilmesi ve kurulmasındaki bu tür sıkıntılardan kurtulmak amacı ile kaptan olabilecek buharlaşmayı tahmin etmek için zaman içinde çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden 2012 ve 2013 yıllarına ait günlük iklim parametreleri, A sınıfı buharlaşma kabından oluşabilecek günlük buharlaşmayı tahmin etmede Penman ve Linacre modellerinde kullanılmış, modellerin performansları tahmin edilen değerler ile ölçülen değerlerin karşılaştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Bu iklim parametreleri seçilen modellere uygulanmış ve elde edilen sonuçlar günlük ve aylık (günlük toplamlar kullanılarak) zaman diliminde istasyonda gözlemlenen A sınıfı buharlaşma kabı değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, günlük ölçülen A sınıfı buharlaşma kabı miktarının düşük değerleri için modellerin genellikle yüksek; çok yüksek değerler için ise modellerin genellikle düşük buharlaşma miktarları tahmin ettikleri; Penman modelinin performansının Linacre modelinden daha iyi olduğu bulunmuştur

Turkish Keywords
A sınıfı buharlaşma kabı, buharlaşma, Penman, Linacre, model

Abstract
Factors such as; the cost of Class A evaporation pan and the depth micrometer inside, the need for qualified measurement staff, the staff’s not being available at the hour of measurement, special environment demands of where it is located, annual maintenance, conditions when measurements cannot be made (water freezing, overflow of the water due to excess rainfall), breakdown of measurement devices and expensive automatic measurement devices limit the use of this pan everywhere and every time. In order to eliminate these problems in building and running Class A evaporation pan, various models have been developed in time to predict the evaporation that can occur from the pan. The daily climate parameters and Class A evaporation pan measurements of the years 2012 and 2013 taken from Samsun Meteorology 10th District Directory. The Samsun climate parameters were applied on the Penman and Linacre models and the values obtained via models were compared with the Class A evaporation pan measurements observed meteorology station in Daily and monthly (by using daily totals) periods of time. As a conclusion, for very low evaporation values the models estimates are usually high; for very high values evaporation from Class A evaporation pan the models estimate generally low amount of evaporation; the performance of the Penman model was found to be better than that of Linacre

Keywords
Class A evaporation pan, evaporation, Penman, Linacre, model

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri