English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Seçilmiş Ceviz Genotiplerine Ait Bazı Meyve Özelliklerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of fruit characteristic of some selected walnut genotypes )

Author : Kenan YILDIZ  Yaşar AKÇA Hülya ÜNVER H. İbrahim OĞUZ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 164-169


Summary
Özet: Çalışmada, daha önce yapılmış seleksiyon çalışmaları sonucunda belirlenen genotiplere ait bazı morfolojik özellikler arasındaki ilişkiler temel bileşenler analizi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda, Adilcevaz orjinli tiplerde meyve ve iç ağırlığı ile yağ oranın yüksek buna karşılık protein oranlarının düşük olduğu, Başçiftlik (Tokat) orijinli tiplerde ise meyve ağırlığı, iç ağırlığı ve yağ oranlarının düşük, protein oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde Ankara orijinli tiplerin çoğunun meyve indeksinin düşük (daha yuvarlak meyve), iç ve kabuk rengi değerlerinin ise daha yüksek (daha koyu renkli), Ermenek orijinli tiplerin çoğunda ise meyve indeksinin yüksek (daha uzun meyve), buna karşılık iç ve kabuk renklerinin daha açık olduğu tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Ceviz, pomoloji, temel bileşen analizi

Abstract
Abstract: In this study, some morphological characteristics of genotipes previously selected were evaluated by principal component analysis. In the evaluation, it was determined that genotipes originated from Adilcevaz had higher nut weight, kernel weight and oil content, and lower protein ratios. On the other hand, Başçiftlik (Tokat) origin genotipes had lower nut weight, kernel weight and oil content, higher protein ratios. In the most genotipes from Ankara, fruit shape index was determined to be lower (more rounded nut), whereas kernel and nut color values were higher (darker). The genotipes originated from Ermenek were found to have longer shaped fruits, and lighter kernel and nut color.

Keywords
Walnut, pomology, principal companent analysis

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri