English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hatun Parmağı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (1. Aşama)
(Clonal Selection in Hatun Parmagi Grape Cultivar (1st Stage) )

Author : Adem YAĞCI  Kürşat Alp ASLAN Gökhan SÖYLEMEZOĞLU  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-3
Page : 245-253


Summary
Bu çalışma Hatun Parmağı üzüm çeşidinde klon adaylarını belirlemek amacıyla 2012-2014 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada; 7 adet bağda Rupestris du Lot anacı üzerine aşılı 220 omcada verim, gelişme ve kalite parametreleri tespit edilmiştir. Tartılı derecelendirme sonucunda toplamda 28 adet klon adayı seçilmiştir. Seçilen klon adayları, alındıkları bağın ortalamasına göre karşılaştırıldığında verimde % 160, salkım sayısında % 110, salkım ağırlığında % 59, tane ağırlığında % 32, olgunluk indisinde % 46, budama odunu ağırlığında % 100 oranında artışlar saptanmıştır. Ayrıca, seçilen bazı klon adaylarının verimde % 23, salkım ağırlığında % 19, tane ağırlığında % 10 azalış tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Sofralık üzüm; Tartılı derecelendirme; Verim

Abstract
This study was conducted to determine the candidate clones in Hatun Parmagi grape cultivar from 2012 to 2014. In the scope of the study; yield, development and quality parameters were determined on 220 vines grafted on Rupestris du Lot rootstock from 7 vineyards. According to obtained results from Weighted-Rankit test, totally 28 candidate clones were selected. When selected candidate clones compared to their vineyards’ averages as to yield, number of clusters, cluster weight, berry weight, maturity index and pruned wood weight: 160 %, 110 %, 59 %, 32 %, 46 % and 100 % increase were determined, respectively. However, 23 % decrease in yield, 19 % decrease in cluster weight and 10 % decrease in berry weight was determined in some selected candidate clones.

Keywords
Table grape, Weighted rankit; Yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri