English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırşehir İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Organik Ürün Tüketimindeki Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
(The Determination of Attitudes and Behaviors in Organic Product Consumption of Consumers Living of Central District of Kırşehir Province )

Author : Hasan Gökhan DOĞAN  Esra GÜREL  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 147-156


Summary
Tüketicilerin, organik ürün tüketimindeki tutum ve davranışlarının belirlenmesi, organik ürün sektörünün pazarlama faaliyetleri açısından önemli olan araştırmalardır. Kırşehir il merkezinde tüketicilerin organik ürünlere bakış açısı, tüketim eğilimleri ve bilinç düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 185 tüketiciyle anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgular, tablolar haline getirilerek frekans ve yüzdelik değerler üzerinden yorumlamalar yoluna gidilmiştir. İstatistiksel yöntem olarak, Kolmogorov-Smirnov testi ve Ki-Kare Testi yapılmıştır. Bu yöntemle, organik ürün tüketme durumu bakımından bazı parametrelerde gruplar arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Sonuç olarak, tüketicilerin meslek grupları, hane halkı büyüklükleri, alış veriş yapılan yer, organik ürün tanımını bilme durumu, daha fazla fiyat ödeme durumu ve organik ürünler hakkındaki bilgi kaynağında gruplar arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemli görülmüştür.

Turkish Keywords
Organik ürün, Kolmogorov-Smirnov, Ki-Kare, Kırşehir, Tüketim.

Abstract
The determination of consumers which are attitudes and behaviors in consumption of organic products, for the marketing activities sector of organic product are important investigations. Survey was made with 185 consumers for purpose of the determination viewpoint to organic products, consumer trends and level of consciousness. In tables the findings, through frequency and percentage values was interpreted. As statistical method, Kolmogorov-Smirnov test and Chi-Square test was made. With this method, the differences among groups of some parameters in term of organic product consumption situation was determined. As result, it was seen statistically significant the differences for among groups in term of occupation groups, household number, the place of trucked, the knowledge status of the definition of organic product, the status of paying more for organic products and information resources about organic products of consumers.

Keywords
Organic product, Kolmogorov-Smirnov, Chi-Square, Kırşehir, Consumption.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri