English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Almus Baraj Gölünde Kullanılan Uzatma Ağlarının Av Verimliliği Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Catch Efficiency of Gillnets in the Almus Dam Lake )

Author : Tarık DAL  Mehmet AYDIN Ekrem BUHAN Uğur KARADURMUŞ Şenol AKIN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 38-45


Summary
Bu çalışmada Nisan 2005-Mart 2006 tarihleri arasında Almus Baraj Gölü’nde uzatma ağların türler üzerindeki av veriminin tespiti edilmesi amaçlanmıştır. Örneklemede 5 farklı göz açıklığındaki ağlar (17-25-36-60-70 mm) kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda 3 familyaya (Cyprinidae, Siluridae, Salmonidae) ait 9 balık türü (Cyprinus carpio, Barbus plebejus, Chalcalburnus chalcoides, Siluris glanis, Capoeta capoeta, Capoeta tinca, Chondrostoma regium, Oncorhynchus mykiss, ve Squalius cephalus) örneklenmiştir. Toplam 2479 birey elde edilmiş olup, yakalanan toplam ürün ağırlıkça değerlendirildiğinde en yüksek av verimi (% 41.82) 36 mm göz açıklığındaki ağlarda tespit edilmiştir. Göz açıklığı 17 mm olan ağlarla ortalama 18.8 cm uzunlukta bireyler avlanırken 70 mm olan ağlarda 45.09 cm’dir.

Turkish Keywords
Almus Baraj Gölü, Av verimliliği, Uzatma ağları

Abstract
This study aims to determine the catch efficiency of gill nets on different fishes in the Almus Dam Lake between April 2005 and March 2006. Gill nets with five different mesh sizes (17-25-36-60-70 mm) were used in the study. A total of 9 fish species (Cyprinus carpio, Barbus plebejus, Chalcalburnus chalcoides, Siluris glanis, Capoeta capoeta, Capoeta tinca, Chondrostoma regium, Oncorhynchus mykiss and Squalius cephalus) from 3 families (Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae) were recorded. A total of 2479 individuals was obtained with an highest efficiency (as weight) of 41.82% for the 36 mm mesh size. The average lengths of the total catch were determined as 18.8 cm and 45.09 cm for the 17 mm and the 70 mm mesh sizes respectively.

Keywords
Almus Dam Lake, Catch Efficiency, Gill nets

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri