English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tıbbi ve Aromatik Amaçlı Kullanılan Bitkilerde Tüketici Davranışlarının İncelenmesi (Kahramanmaraş İli Örneği)
(Investigating Consumer Behaviors Towards Plants Used for Medicinal and Aromatic Purposes (The Case of Kahramanmaraş City) )

Author : Rüveyda KIZILOĞLU  Halil KIZILASLAN Hümeyra Zeliha EREN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-3
Page : 27-35


Summary
Tıbbi ve aromatik bitkiler; hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları iyileştirmek için ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün giderek artmaktadır. Özellikle sentetik ve kimyasal içerikli ilaçların, yan etkilerinin ortaya çıkışı tıbbi bitki kullanımını artırmıştır. Bu çalışmada, Kahramanmaraş ili merkez ve kırsal alanda yaşayan tüketicilerde tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılan bitkilerde tüketici davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, oransal örnekleme yöntemi kullanılarak %95 güven aralığı ve %5 hata payı ile çalışılmıştır. Buradan hareketle, 762 hane halkıyla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, tüketicilerin sıklıkla kullandıkları tıbbi ve aromatik bitkiler arasında, kırmızı pul biber, nane, sarımsak, kekik, reyhanın yer aldığı belirlenmiştir. Tüketicilerin çoğunun tıbbi ve aromatik bitkileri herhangi bir ücret ödemeden kendi imkanlarıyla temin ettikleri (%96,06), belirlenmiştir. Tüketicilerin %47,38’inin tıbbi ve aromatik amaçlı kullandığı bitkileri bitince aldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda tüketicilerin tıbbi ve aromatik amaçlı tükettiği bitkilerin kullanılmasında aile ve yakın çevrenin etkili olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda kırsal ve kentsel alanda tüketicilerin tıbbi ve aromatik bitkileri gerektikçe kullandığı görülmüştür.

Turkish Keywords
Kahramanmaraş, Tıbbi ve Aromatik Bitki, Tüketici, Tüketim, Tercih

Abstract
Medicinal and aromatic plants have been used as drugs for preventing diseases, maintaining health, and healing diseases. The demand for these plants in the world market is increasing every other day. The emergence of the side effects of drugs with synthetic and chemical content has particularly increased the use of medicinal plants. This study aimed to determine the behaviors of consumers living in Kahramanmaraş central county and rural areas towards plants used for medicinal and aromatic purposes. Proportional sampling method, 95 % confidence interval, and 5 % error margin were used in the study. Hence, a questionnaire was administered to 762 households. It was determined as a result of the analysis of the findings that among the most frequently used medicinal and aromatic plants were red pepper, mint, garlic, thyme, and basil. Majority of the consumers (96.06 %) were found to obtain medicinal and aromatic plants without paying any fees using their own possibilities. 47.38 % of the consumers were determined to get the plants they used for medicinal and aromatic purposes when they run out of them. According to the findings obtained from the study, family members and immediate environment were observed to have an influence on the use of medicinal and aromatic plants by consumers. In addition, the study found at the end of the investigations that consumers in rural and urban areas used these plants when it was necessary.

Keywords
Kahramanmaraş, Medicinal and Aromatic Plants, Consumer, Consumption, Preference

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 35 (2)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 35, No 2, 2018, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri