English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fethiye İlçesi’nde faaliyet gösteren Gökkuşağı Alabalık (Onchorhychus mykiss) yetiştiricilik işletmelerinin teknik ve ekonomik yönden değerlendirilmesi
(Technical and economical investigation of Rainbow Trout (Onchorhychus mykiss) production farms in Fethiye district (Turkey) )

Author : Tolga TOLON  Dilek İşgören EMİROĞLU Uğur TAHANCI  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 135-146


Summary
Muğla ili, yıllık 13 900 ton alabalık üretimi ile Ege Bölgesi alabalık üretiminde %51’lik önemli bir paya sahip olup Ege bölgesi için önemli bir tarımsal gelir kaynağı olarak önem taşımaktadır. Alabalık üretim işletmelerinin bölgenin sosyo-ekonomik durumuna yaptığı katkı da göz önüne alındığında işletmelerin daha verimli hale getirilmesi için öncelikle mevcut durum analizinin yapılması ve problemlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, Muğla ilinde Alabalık işletmelerinin %66’sının faaliyet gösterdiği Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren Gökkuşağı alabalığı (Onchorhychus mykiss) işletmelerinin teknik ve ekonomik durumları analiz edilmiştir. Fethiye ilçesi Ören köyü mevkiinde faaliyet gösteren 30 ton ve üzeri üretim kapasitesine sahip 12 adet işletme 2013 yılında ziyaret edilerek işletme sahibi ve teknik yetkililerle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. İncelenen işletmelerin %75’i dağ eteğinde kurulmuş olup işletme başına 26 756 m2 arazi düşmektedir. İşletmelerin %51’i 201 ton üzerinde üretim yapmaktadır. İşletme başına düşen toplam aktif sermayenin %53’ünü balık varlığı oluşturmaktadır. İşletmelerde birim üretim (100 m2) alanına düşen işletme masrafları 1 197 190,63 TL ve üretim masrafları ise 1 257 050,16 TL’dir. İşletme masrafları içerisinde en büyük payı %53 ile yem giderleri oluşturmaktadır. İşletme sorunlarının başında yüksek yem maliyeti ve üretilen ürünlerin düşük pazar fiyatları gelmektedir. Bunun yanında kayıt tutma ve finansal planlamada eksiklik işletmelerde düşük rantabilite oranlarına neden olmaktadır.

Turkish Keywords
Ekonomik analiz, Fethiye, Gökkuşağı Alabalığı, içsu balıkları yetiştiriciliği, verimlilik

Abstract
Muğla province has an important economic role in agricultural revenue of Aegean Region with 51 % share in Rainbow trout production. Considering the economic contribution of Rainbow trout farms to the socio-economic situation of this region, the analysis of current situation and problems has a vital importance in maximising the profitability of these farms. Fethiye district is the main location which 66% of trout farms in Mugla province has been settled. Therefore, technical and economical situation of Rainbow trout (Onchgoryncus myciss) production farms in Fethiye district were investigated and analysed. The 12 farms over 30 tonnes of annual production capacity in Ören village of Fethiye district has been visited and surveyed with their owners and technical administrators by face to face in 2013. Nearly 75% of the researched farms were placed on the hillside and the average usable land per farms was recorded as 26 756 square meters. More than half of the farms have over 201 tonnes of annual production. Fish asset constitutes 53 percent of active capital. Operating cost per 100 square meter production area is 1 197 190,63 TL and production cost is 1 257 050,16 TL. Feed expenses constitute 53 % of operating costs. The main problems of farms are the feed expenses and low market prices for the produced fish. Moreover, lack of record keeping and financial planning leads to lower profitability ratios in the researched farms.

Keywords
Economic analysis, Fethiye (Turkey), inland aquaculture, productivity, Rainbow trout

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri