English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’deki Aricilik Faaliyetleri ve Koloni Kayiplari Üzerine Araştirma
Bu çalışmada, gezginci ve lokal kolonilerde besleme uygulamaları, kolonilerin seçilim yöntemleri, hastalıkların kontrol metodları ve 2008-2011 yılları arasındaki koloni kayıpları değerlendirilmiştir. Verilere göre arıcıların %92.6' ı kolonilerini erken ilkbahar ve sonbahar beslemesi yapmaktadır. Yerli arıcıların bir kısmı (%37.7) ve göçer arıcılar (%62.4) kolonilerini beslemede şurup ve diğer besin maddelerinin ikisini birden tercih etmektedir. Arıcılar, saldırganlık davranışı olmayan ve yüksek bal verimi olan (%47.6), ayrıca oğul verme davranışı yüksek olan (%14.2), hastalıklara dayanıklı (%5.2), kraliçe arının alttürüne ve fizyolojik özelliklerine göre kolonilerini seçmektedir. Kışlatmaya bağlı koloni kayıpları sırasıyla 2008-9 yıllarında %14.5, 2009-10 yıllarında %18.9 ve 2010-11 yıllarında %12.6 olarak gözlemlenmiştir. 2009-2010 yılları arasındaki koloni kayıpları arasında korelasyon önemli bulunmuştur (p<0.01). Çalışma düzenli saha tarama çalışmalarının koloni yönetiminin ve koloni kayıplarının takibinde önemli olduğunu işaret etmektedir.

Turkish Keywords
Apis mellifera; koloni kayıpları; bal arısı; Türkiye

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri