English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Asit bazlı bir koruyucunun başaklanma döneminde hasat edilen buğday silajlarının mikrobiyal özellikleri ve besleme değeri üzerine etkisi
Bu çalışma, asit bazlı bir koruyucunun (AP) düşük kuru maddeli buğday silajlarında fermantasyon, mikrobiyal yapı ve depolama sonrası kalite özellikleri ile besleme değeri üzerine olan etkilerini belirlemek amacı ile düzenlenmiştir. Buğday, başak bağlama döneminde hasat edilmiştir. Parçalanmış olan taze materyale asit bazlı koruyucu 2 mL kg-1 (AP2), 3 mL kg-1 (AP3) ve 4 mL kg-1 (AP4) düzeylerinde katılmıştır. Katkı maddesi içermeyen silajlar kontrol grubu olarak ele alınmıştır. Çalışmada 1.5 L anaerobik kavanozlar kullanılmıştır. Silolamadan 90 gün sonra açılan silajlarda kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Genel olarak, AP katkısı silajların laktik ve asetik asit konsantrasyonlarını etkilememiştir. Diğer yandan, AP katkılı silajların formik ve propiyonik asit konsantrasyonlarının daha yüksek (P<0.05), bütrik asit, etanol, amonyak-N ve gaz kayıplarının ise kontrol silajlarına göre daha düşük olduğu gözlenmiştir (P<0.05). Aerobik koşullarda, AP katkılı silajlarda pH, CO2 üretimi ile maya ve küf sayıları daha düşük bulunmuştur (P<0.05). AP katkılı silajlarda sellüloz fraksiyonlarında azalma gözlenirken, AP katkısı 96. saat in vitro gaz üretimini ve organik madde sindirilebilirliğini etkilememiştir (P<0.05). Sonuç olarak, düşük kuru maddeli buğday silajlarında AP ilavesi; eriyebilir şekerleri arttırıp, proteolizi azaltmış ve antimikrobiyal etkisi sayesinde fermantasyon ve depolama sonrası silaj kalitesini iyileştirmiştir.

Turkish Keywords
asit bazlı koruyucu, başaklanma dönemi, mikrobiyal yapı, besleme değeri, buğday silajı

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri