English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu ve Düşüncelerinin Araştırılması
Türkiye’de tarımsal üretiminde bilinçsiz üretim sorunu vardır. Son dönemde üreticilerin bilinçlendirilmesi için alternatif olarak tarımsal danışmanlık faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. GOÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri ve lisansüstü öğrencilerin tarımsal danışmanlık sistemine ilişkin bilgi durumu ve tarımsal danışmanlığın geleceğine yönelik beklentileri ortaya konularak tarımsal yayım eğitim programına ilişkin önerilere yer verilmiştir. Araştırmanın popülasyonu olarak GOÜ Ziraat Fakültesi’nde ve GOÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tarım bilimlerde lisansüstü eğitim gören öğrenci sayıları dikkate alınmıştır. Küme (salkım) örnekleme yöntemi belirlenmiş olup, lisans öğrencilerinde örnek hacmi 256 lisansüstünde ise 81öğrenci ile anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler, Khi-Kare analizi yapılarak çapraz tablolar oluşturulmuştur. Ziraat fakültesi öğrencilerinin %54.30’u yayımın geleceği hakkında endişeli oldukları tespit edilmiş %45.70’i de tarımsal danışmanlığın iyi yönde ilerleyeceği görüşündedirler. Bu durum geleceğin yayımcıları olarak düşünülebilecek kitlenin yayım sisteminin geleceği hakkında bir görüş birliğinin olmadığı ve ağırlıklı olarak tarımsal yayım sisteminin geleceğinden endişe ettikleri söylenebilir. Ziraat fakültesi öğrencilerinin tarımsal yayımdan sorumlu kurum kuruluşu bilme durumları incelendiğinde %72.40’ ı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını sorumlu kuruluş olarak göstermişlerdir. Ziraat fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin %27.60’ının halen tarımsal yayımdan sorumlu kuruluşu bilmiyor oluşu yayım hizmetlerinin yeterince etkin olarak öğretilemediği sonucunu çıkarabilir. Bu duruma neden olarak tarımsal yayım dersinin ziraat fakültesinin tüm bölümlerinde okutulmuyor olması gösterilebilir. Bu bağlamda tarımsal yayım dersinin ziraat fakültelerinin tüm bölümlerinde etkin bir şekilde okutulması önerilebilir.

Turkish Keywords
Tarım Danışmanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tarımsal Yayım, Tarımsal Danışmanlık, Tokat

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri