English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Honeydew Yetiştiriciliğinde Organik ve İnorganik Gübre Kaynaklarının Fitokimyasal Değişimler Üzerine Etkisi
Kavun (Cucumis melo L.) dünyanın birçok bölgesinde yaygın bir şekilde yetiştiriciliği yapılan ve Cucurbitaceae familyasının ekonomik öneme sahip türlerinden biridir. Çok zengin bir varyasyona sahip olan bu tür içerisinde bulunan Honeydew (var. inodorus) tipi kavunlar Muskmelon grubu içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma da, altı farklı honeydew kavun çeşidinin (‘Spring Dew’, ‘Summer Dew’, ‘Fall Dew’, ‘Honey Pearl’, ‘Honey Orange’, ‘Snow Leopard’) organik ve inorganik gübre kullanımı sonucunda göstermiş oldukları verim ve kalite performanslarına bakılmıştır. Bu amaçla serada yetiştirilen fideler iki farklı uygulama ve her uygulamada dört yinelemeli olarak tesadüf blokları deneme desenine göre araziye dikilmiştir. Şeritlere bölünmüş olan araziye dikim öncesinde 150 kg/ha azot olacak şekilde organik (çiftlik gübresi) ve inorganik (amonyum sülfat) gübreleme yapılmıştır. Sonuçlar, çeşitlerin gübre kaynaklarına göstermiş oldukları tepkilerin farklı olduğunu göstermiştir. Varyans analiz tablolarına göre uygulama x çeşit interaksiyonunun önemli olmadığı görülmüştür. Buna ek olarak uygulamaların da incelenen parametreler üzerinde genellikle önemli bir etki yapmadığı gözlenmiştir. Çeşitlerin parametrelere etkisi istatistiki önemli bulunmuştur. Çeşitlerin SÇKM değerleri 10,8 ile 13,7 arasında değişmiştir. Fenolik içeriği 291,3 µg/g ile ‘Honey Pearl’ ve 368,7 µg/g ile ‘Spring Dew’ çeşidinde en yüksek değerleri vermiştir. Meyve eti açık turuncu ‘Honey Orange’ çeşidinin TEAC ve FRAP değerleri en yüksek çeşitler arasında yer alırken fenolik içeriği en düşük çeşitler arasında yer almıştır. Sonuçlar, organik ve inorganik kökenli gübre kaynaklarının verim ve kalite üzerine belirgin etkilerinin olmadığını göstermiştir. Bu durumda çevre kirliliği, toprak ve insan sağlığı göz önüne alındığında yetiştiricilikte çiftlik gübresi kullanım potansiyelinin yüksek olduğu gözlenmektedir.

Turkish Keywords
Cucumis melo, fenolik, FRAP, TEAC, troloks

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri