English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çeşit ve gübrelemenin silajlık mısırın bitki ve silaj ham protein içeriği üzerine etkileri
Karabük-Eskipazar ekolojik koşullarında 2011 ve 2012 yıllarında yürütülen bu araştırmada, farklı hibrit mısır çeşitlerinde (PR 31Y43, OSSK-644 ve Lacasta) organik ve inorganik gübre (organik, inorganik, ½ organik + ½ inorganik) uygulamalarının bitki ve silaj ham protein içerikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Gübre uygulamaları her iki araştırma yılında bitki ham protein oranı ve verimi üzerine istatistiki olarak etkili olmuştur. Gübre uygulamaları silaj ham protein oranı üzerine ilk yıl istatistiki olarak etkili olurken ikinci araştırma yılında kuru sap ve silaj ham protein oranları üzerine istatistiki olarak etkili olmuştur. En yüksek değerler inorganik ve ½ organik + ½ inorganik gübre uygulamalarından elde edilmiştir. Gübre uygulamaları x çeşit interaksiyonları bitki ve silaj ham protein oranları üzerine ilk araştırma yılında istatistiki olarak etkili olmuştur. En yüksek bitki ham protein oranı değerleri ½ organik + ½ inorganik x Lacasta interaksiyonu ile inorganik gübre uygulamalarının Lacasta, OSSK-644 ve PR 31Y43 interaksiyonlarından elde edilmiştir. En yüksek silaj ham protein oranı ise ½ organik + ½ inorganik x Lacasta ve inorganik x Lacasta interaksiyonlarından elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, inorganik ve ½ organik + ½ inorganik gübre uygulamalarından en yüksek bitki ham protein verimi elde edilmiştir. İnorganik gübre ithalatına ödenilen döviz miktarı ile inorganik gübrelerin insan ve çevre sağlığı üzerine olumsuz etkileri düşünüldüğünde, ½ organik + ½ inorganik gübre uygulamalarının silajlık mısır yetiştiriciliğinde tavsiye edilebileceği görülmektedir.

Turkish Keywords
Ham protein, organik ve inorganik gübreleme, silajlık mısır çeşitleri

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri