English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Madımak tohumunun (Polygonum cognatum Meissn.) fiziksel özelliklerine nem içeriğinin etkisi
Bu çalışmada, madımak (Polygonum cognatum Meissn.) tohumunun bazı fiziksel özelliklerine nem içeriğinin etkisi belirlenmiştir. Nem içerikleri sırasıyla %7,95; 13,68 ve 19.14 (kuru baza göre) olarak belirlendi. Ortalama geometrik ortalama çap, birim ağırlık, küresellik, 1000 dane ağırlığı ve doğal yığıılma açısı nem içeriğinin %7,95’den %19.14’e kadar artışına göre sırasıyla 1,85’den 1.94 mm’e, 0,0040’dan 0.0046 g’a, %66.21’den 67.37’e, 3,32’den 3,74 g’a kadar ve 18,36’dan 25,00°’ye kadar değişiklik göstermiştir. Tohum hacmi, yığın hacim ağırlığı ve yüzey alanı değerleri nem içeriği artışına göre; 3,357 mm3’den 3,894 mm3’e, 696,11 kg m-3’den 707,73 kg m-3’e ve 10,786’dan 11,867 mm2’ e artış gösterirken, tane hacim ağırlığı ve porozite değerleri; %57,93’den %40,16’a 1654,69 kg m-3’den 1182,64 kg m-3’e azalmıştır. Statik sürtünme katsayısı değerleri, farklı yüzeyler için nem içeriği artışıyla artış göstermiştir. Madımak tohumları çok küçük boyutlarda olduğu için yüksek nem içeriklerinde kolayca ayrılabilir, dolayısıyla bu küçük tohumların ekimini ve çimlenme oranının artışına yardımcı olabilir.

Turkish Keywords
Madımak (Polygonum cognatum Meissn.), tohumlar, nem içeriği, fiziksel özellikler

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri