English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kireçsiz Kahverengi Orman Toprağına İlave Edilen Bentonifin Misır Bitkisinin Kuru Madde Miktarı İle N Kapsamı Üzerine Etkisi
Kireçsiz kahverengi orman toprağına ilave edilen bentonitîn uygulanan azotlu gübrelerin yarayışlılığı üzerine etki yapıp yapmadığını araştırmak amacıyla üç farklı dozda (0, 100, 200 ppm) bentonit ve dört ayrı dozda (0, 50, 100, .200 ppm) amonyum nitrat ile amonyum sülfat gübreleri uygulanmıştır. Bentonit ve* azotlu gübrelerin (Am. nitrat ve Am. sülfat olarak) 100 ppm lik dozu birlikte verildiğinde mısır bitkisinin gelişmesi olumlu yönde etkilenmiştir, Amonyum nitrat ve amonyum sülfat şeklinde verilen azot dozları arttıkça mısır bitkisinin kuru, madde miktarı artmıştır. Artan düzeylerde uygulanan Amonyum1nitrat ve amon-¦ yum sülfat gübreleri mısır bitkisinin toto i azot kapsamını artırmıştır; Bentonit ve amonyum nitratın birlikte verilmesi halinde mısır bitkisinin total azot içeriğinde önemli bir azalnıd meydana gelirken, bentonit ve amonyum sülfatın birlikte veriimesi ile mısır bitkisinin • total azot kapsa¬mında düzenli bir artma görülmüştür. Ayrıca artan düzeylerde uygulanan azotlu gübrelerin her iıkiside (amonyum nitrat ve amonyum sülfat) mısır bitksinin N03-N kapsamını genelde artırmışlardır.: • • . . ... Mısır bitkisinin hasadından sonra alman toprak örneklerinin toplam azot kapsamı üzerine azotlu gübrelerin (50 ppm Am. sülfat hariç) genel¬de etkisi olmuştur. Bentonit ve amonyum 'sülfat birlikte verildiklerinde artan benton dozları toprağın total azot kapsamını düzenli bir şekilde artırırken, bentonitin amonyum nitrat ile verilmesi herhangi bir etki göstermemiştir. Azotlu gübreleri ile bentonitin birlikte: verilmesi (hasattan sonra) toprağın NO-f4 kapsamı üzerine olumsuz eTki yapmıştır.

Turkish Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri