English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CaCO3-N İlişkileri 7.Sonraki Etkileri
Kireç-azot ilişkilerinin sonraki etkilerini, açıklayabilmek iç'&v topraklarımızın genel karakterlerini yansıtan kırmızı kahverenginde, alkali re aksiyonlu kil bünyeli, yüksek CaCO« ve düşük O.M. içeren; K.D.K. yük¬sek tortul kökenli Aligör (ÜrfaJ toprağı alınarak; buna 6 düzeyde (% 0-0,5-1 -2-5-1C)'kireç ve 9 düzeyde {0-1-5-2C-50-100-200-1coo-5oco ppm N) azot katılmış; büyütme odasında minibiyolojilk yönteme 87 gün süreyle domates yetiştirilmiş, 3 ay süreyle tarla kapasitesinde tutulan saksılar¬dan 3 ay sonra alınan örneklerde yapılan analizler değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlan şöylece özetlenebilir : —1. Bütün kireç düzeyleri ortalamaları olarak azot dozu sırasıyla pH : 8.16-8.13-8.11-8.C3 8.05-7.93-7,81 -7:58-7:48 olmuş ve doz arttıkça pH-düşmüştür. 2.Bütün azot dozları ortalamaları olarak, kireç- düzeyi, sırasına göre pH : 7.89-7.-91-7 93-7.92-7.92-8,00 olarak kireç dozu arttıkça artmıştır. 3.Topraktaki elverişli fosfor, azot dozu arttıkça yavaş bir azalma gömerek, sırasıyla : 22.05-22.05-21.83-21,22-21 ;63-21,42-20,80-19,34-13; 93 ppm olarak bulunmuştur. 4.Kirecin toplam azot üzerinde etkisi belirgin olmamış; yüksek azot düzeyleri biraz artırmıştır. ’ 5.Nitrat azotu kireç dozuna bağlı olarak genellikle düşerek sırasıyla: 83-83-74-79-7-74 otmuş: azot dozuna bağlı hızlı artarak, sırasıyla : 7-7-7-9-12 29-59-339 olmuş 5000 ppm’de biraz düşmüştür (227 ppm). 6.Demir içeriği kirece bağlı düzenli değişim göstermemiş; ancak azot dozuna bağlı olarak düşmüş ve doz sırasıyla; 7.52-6.99-7.71-7.52-7. 23-7.20-0.77-5.17-3.55 ppm olmuştur. 7.Çinko İçeriği kireçle belirgin bir değişim göstermemiş; özellikle yüksek azot değerlerinde şiddetle anarak 200-1000-5000 ppm N düzeylerinde sırasıyla ; 1.71-3.04 4.89- ppm olmuştur. 8.Mangan içeriği) yüksek azot dozlarında (2001000-5000 ppm N) artarak, sırasıyla ; 14,60-21.67-39.50 ppm olmuş; ¡kireç dozu arttıkça düşerek sırasıyla : 20-19-18-17-16-15 ppm olmuştur. 9.Kireç ve azotun bakır içeriğine belirgini bir etkisi olmamıştır.

Turkish Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri