English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CaCO3- N İlişkileri 6 Diğer Bitki Besinlerine Girişimi
Kireç-azot ilişkilerinin diğer bitki besinlerine girişimini açıklaya¬bilmek için ülkemiz topraklarının genel karakterini yansıtan (alkali reaksiyon, killi, bünye, yüksek. CaC03, düşük O.M., yüksek K.D.K. 'kırmızı kahverengi) tortul ¡kökenli Aligör (Urfa) toprağı alınarak buna 6 düzey¬de (% 0-0.5-1-1-5-10) kireç ve 9 düzeyde (0-1-5-20-100-200-1ooo-5ooo ppm N> azot katmak suretiyle hazırlanan örneklerde; büyütme odasında; mini - biyolojik yöntemle 47 gün süreyle mısır ve 87 gün süreyle domates yetiştirmek, hasat etmek Ve analiz etmek suretiyle yapılan, araştırma sonuçları şu şekilde özetlenebilir : 1.Mısırda kuru-madde miktarı kireç düzeyleri ortalamaları olarak tanık (No) 100 kabul edildiğine göre azot dozuna bağlı olarak sırasıyla : 100-101-102-105-107-108 olarak 100 ppm N düzeyine kadar artmış sonra 103-98-89 olarak 100 ppm’in üzerinde sürek.i olarak düşmüş; azot ortalamaları olarak kirecin belirgin etkisi olmamış ancak % 5-10 kireç biraz düşmüştür.. 2.Domateste kuru - madde miktarları kireç düzeyleri ortalamaları olarak tanık {N°> 100 kabul edildiğine göre azot dozuna bağlı olarak sırasıyla : 100110 120-126-149 olarak 50 ppm N düzeyine kadar artmış sonra biraz düşmüş 133-113 olmuş 1000 ppm de İse bitki Ölmüştür. Azot ortalamaları olarak kireç % 2 düzeyine kadar sürekli ve düzenli artmış ve sırasıyla : ,100-110-115-123 oranında gerçekleşmiş %5-10 kireç ise düşürerek 91 - 77 oranına indirmiştir. 3 Fosfor kapsamı mısırda ortalama . domatesin yaklaşık iki katı % 815; domateste 0.458 olmuş; azot dozuna bağlı belirgin meyil göstermemiş; kireç dozu arttıkça her iki bitkide de kapsam azalmıştır. 4.Demir kapsamı mısır ve domateste yakın değerler olarak bulun¬muş; ve azot dozundan etkilenmemiş; kireç dozu arttıkça genellikle demir kapsamı her iki bitkide de azalmıştır. 5.Çinko (kapsamı domateste mısırdan biraz daha yüksek o’arak bulunmuş her iki bitkide de azot dozuna bağlı düzenli bir değişim izlenmemiş kireç oranı arttıkça azalmıştır. 6.Mangan kapsamı her iki bitkide yakın değerler alarak bulunmuş; mısırda genellikle azot dozuna bağlı olarak artarken; domateste açık bir eğilim görülmemiş ve her iki bitkide mangan kapsamı kireç dozu arttıkça düşmüştür.

Turkish Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri