English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Cac03 İlişkileri 2.Asit Toprakta
Asit toprakta azot - kireç ilişkilerini açıklayabilmek . İçin/, asit, Rize toprağı alınarak buna 8 düzeyde (% 0-Ö.5-1-1.5-2-3-4-5) kireç ve 8 düzeyde- (0-1 -20-50-100-200-500 ppm) azot katmak suretiye hazırlanan topraklarda büyütme odasında mini biyolojik' yöntemi ile, domates yetiştirmek ve 65 gün sonra hasat etmek suretiyle yapılan araştırma so¬nuçları şu şekilde özetlenebilir. Kireçsiz ortamda eşitlikten dolay domatesin gelişmesi çok zayıf olmuş ve azotun etkisi örtülmüş, izlenememiştir. ^ - ¦ 2. 0.6 oranında CaCO3 ile kireçlenince azotun yararlılık-zararIılık kurvesi ortaya çıkmış ve en İyi gelişme 50 ppm N düzeyinde (tanı¬ğın 1.98 katı) olmuştur, r .;v:: ' 3. % 1 oranında kireçlemede en yüksek gelişme olmuş belirgin ya¬rarlılık - zararlılık ' eğrisinde en iyi gelişme' 50 ppm N düzeyinde (tanığınl 1.91 katı) saptanmıştır. ¦ ' ! 4.%1'in üzerindeki kireçlemeler verimde düşüşe, neden otmuş; ancak her düzeyde azotun yararlılık- zararlılık eğrisi açık .olarak izlenmişti. 5.Azot’un etkisi, kireçleme ile belirginlik kazanmış, 50 ppm düze¬yine kadar etki düzenli sürekli gelişerek; toniğin 100’üne karşın sırasıyla 118-130^135-174 verim artışı sağlanmış- daha yüksek azot dozları foksik etki yaparak verimi sürekli ve düzenli olarak tanığın altına kadar düşürmüşlerdir. 500 ppm N düzeyinde kimi işlemlerde bitkiler bu toksit etki ile ölmüştür.. 6.Kireç % 0.5 düzeyinde verimi tanığın 2.1 katma % 1 düzeyinde 4.5’u katına çıkarmış bundan sonra ki düzeyler sürekli ve düzenli geri¬leyerek sırasıyla; 3 J9-2.7O-2.08-1.96-2:20 katlarına düşürmüştür; Ancak % 3*5 CaC03 uygulamalarından bile alınan verim tanığın yaklaşık iki katı olmuştur. 7.Domates bitkisinin, azot ve özellikle kireç için İyi bir indikatör bitki olduğu saptanmıştır.

Turkish Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri