English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Pamuk Thrips’lerine Karşı Kullanılan Farklı İnsektisitlerin Karşılaştırmalı Etkileri Üzerinde Araştırmalar
Pamuk Thrips’lerine karşı kullanılan farklı insektisitlerin karşılaştırmalı etkileriyle ilgili araştırma bulguları aşağıdaki gibi özetlenmiştir. însektisitler pamuk bitkilerine zarar veren thripsler’de yaklaşık % 66.9-80.5'lik bir azal-maya yol açmıştır. Buna karşılık insektisit uygulanmayan kontrollar'da thrips populasyonu yaklaşık % 19.5 artmıştır. Tüm insektisitler uygulandıktan sonra ilk gün ile üçüncü güne kadar öldürücü etkilerini korumuşlardır. Buna karşılık insektısitler’den Thiodan ve Zolone D.T. uygulandıktan sonra 14 gün boyunca öldürücü etkilerini korumuşlardır. Thiodan, % 89.5 ile zararlı populasyon'da en fazla azalmaya yol açmıştır. Bunu zararlı populasyon'da sırasıyla % 76.8 ile 66.9’luk bir azalmaya yol açan Zolone D.T. Azodrin ve Nuvacron takip etmiştir. İlk püskürtmede hem Azodrin ve hemde Nuvacron, monokrotofas olarak 14 gün boyun¬ca sürekli etkiye sahip olmuş ve püskürtmeyi takiben bir, üç, yedi ve dördüncü günlerde za¬rarlı populasyoııun'da sırasıyla yaklaşık % 84.0, 82.9, 30.5 ve 87.7 ile % 83.3, 82.9,90.5 ve 87.7’lik bir azalmya yol açmışlardır. Ancak ikinci püskürtmede her iki insektisit'de püskürt¬meyi takiben bir, üç, yedi ve dördüncü günlerde zararlı populasyonun'da sırasıyla % 94.5, 76.3,45.8 ve 8.9 ile % 8.7,70.1 34.5 ve 1.1 lik bir azalmaya yol amışlardır. ilk püskürtmede Thiodan bir günde zararlı populasyonun’da % 84.5’lik bir azalmaya yol açmış ve püskürtmeyi takiben 14. günde etkisini % 77.6 olarak sürdürmüştür. Benzer şekil¬de Zolone D.T, Thiodan'a kıyasla biraz daha az etkide bulunmuş ve zararlı populasyo¬nun’da başlangıç olarak % 83.6'lık bir azalmaya yol açmıştır. Zolone D.T. püskürtmeden sonraki 14 günde zararlı populasyonun'da % 66.7'îik azalmaya yol açan Thiodan'a kıyasla % 39.5 ile çok daha az bir etki göstermiştir.

Turkish Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri