English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kahramanmaraş Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Yerfıstığı Çeşitlerinin Verlm Ve Klml Özelliklerinin Belirlenmesi
Kahramanmaraş bölgesindeki monokiiltür farımı nisbeten ortadan kaldırabilecek alter¬natif bir ürün belirlemek ve ülkemizin bitkisel yağ üretimini arttırma çalışmalarına yardım¬cı olabilmek amacıyla, KAHRAMANMARAŞ Tarım 11 Müdürlüğü Tarla Bitkileri Üretme İstasyonunun sulanabilir, taban deneme alanında yürütülen bu araştırmada NC-7, Com, Ga¬zipaşa, Shulamith ve NC-17 yerfıstığı çeşitlerinin tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belir¬lenmesine çalışılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş ve yürütül¬müştür. Bu araştırmada denemeye alman yerfıstığı çeşitlerinin, bitkideki meyve verimi, bitkide¬ki meyve sayısı, meyvedeki dane sayısı, meyvede iç oram, 100 tohum ağırlığı, yağ oranı, dekara meyve verimi ve dekara yağ verimi gibi önemli özellikleri İncelenmiştir. Bir yıllık araştırma sonuçlarına göre incelenen özellikler yönünden Com ve NC-7 çeşitleri en yüksek değerleri (gram/bitki), bitkideki meyve sayısının 54.8 (adet/bitki) ve meyvedeki dane sayı¬sının 1.5 (adet/meyve) olduğu saptanmış, NC-7 çeşdinin ise meyvede iç oranının % 67.3, 100 tohum ağırlığının 90.6 gram, yağ oranının % 51.9, dekara yağ veriminin 170.987 kg/da olduğu tesbit edilmiştir. Dekara meyve verileri yönünden en yüksek 640.2 kg İle Com ve 609.1 kg İle NC-7 çe-şitleri bulunmuş, bunları sırasıyla 570.8 kg ile Shulamith, 562.5 kg ile Gazipaşa ve 536 kg ile NC-17 çeşitleri izlemiştir. Bu verilere göre tarımsal ve teknolojik yönden en iyi performans gösteren Com ve NC- 7 yerfıstığı çeşitlerinin Kahramanmaraş Bölgesinde ana ürün olarak başarıyla yetiştirilebile- cekleri sonucuna varılmıştır.

Turkish Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri