English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Dünya'da Süt Ve Süt Mamülleri Üretimi İle Dış Ticaretinin Genel Yapısı Ve Gelişimi
Süt vc süt mamüîleri, uluslararası ticarete konu olan en önemli hayvansal ürünler arasın¬da olup, kişi başına yıllık tüketimleri ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve toplum sağlığı gibi konularda önemli bir göstergedir. Dünya süt üretimi 1970'Iİ yılların ortasından günümüze kadar düzenli olarak artmıştır. Üretimdeki artış bir yandan verimdeki ve diğer yandan sağılan hayvan sayısındaki artıştan kaynaklanmakta olup, artış eğilimi son yıllarda da devam etmektedir. Süt üretimindeki artı¬şa bağlı olarak süt mamüîleri üretimi de artma eğilimi göstermiştir. Özellikle 1970Tİ yıllar¬dan itibaren talepteki hızlı artışa bağlı olarak, uluslararası süt ve süt ürünleri ticareti büyük gelişmeler göstermiştir. Dünya ticaretindeki gelişmeler incelendiğinde ithalat vc ihracatta dolaşımı sözkonusu mallar içerisinde süt ürünlerinin payı % 0.6, tarım ürünleri içerisindeki payı ise % 5.5 ka-dardır. Süt ürünleri ticaretinde Avrupa Topluluğu en büyük paya sahiptir. AT'nun süt ürün-leri ihracatında payı % 70.0 ithalatındaki payı ise % 51.0'dir. AT dışında en büyük süt ve süt mamülü ihracatçı ülke % 6’lıkpayı ile Yeni Zelanda'dır. Genel olarak belirtmek gerekirse süt ve süt mamüîleri açısından, AT, ABD, Yeni Zelan-da ve Avusturalya net dış satımcı; Afrika, Ortadoğu ülkeleri, Güney Amerika, Doğu Bloku ülkeleri, Meksika ve Japonya ise net dışalımcı ülkeler olarak büyük önem arzetmektedirler.

Turkish Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri