English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tokat Merkez İlçede Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Uygulaması İle Kurulan Sığır Besiciliği İşletmelerinin Ekonometrik Analizi
Tokat - Merkez ilçede Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan yararlanarak kurulan sığır besiciliği işletmelerinin ekonomik analizi yapılan bu çalışmada; fon uygulaması ve ke¬sime aktarılan kaynağın kullanım durumu ile işletmelerdeki girdi-çıktı ilişkisinin belirlen¬mesi amaçlanmıştır. Araştırmanın temel materyalini; tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 75 sığır besiciliği işletmesinden sağlanan veriler oluşturmuştur. incelenen işletmelerin % 38.0'inde hiç besicilik yapılmadığı, kapasite kullanımının işlet¬meler genelinde %39.5 olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma yöresinde şeker pancarı yaş po¬sasının önemli bir yem kaynağı olduğu ve besiciliğin bu yeme dayandığı belirlenmiştir. Ayrıca sığır besiciliğinin fonksiyonel analizi yapılmıştır. Üretim fonksiyonu tahmin edilmiş, ve üretim faktörlerinin marjinal analizleri yapılarak, faktörlerin üretim miktarı üze¬rindeki etkinlikleri araştırılmıştır. Üretim fonksiyonunun tahmininde Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu kullanılmıştır. Üretim miktarı üzerinde yem miktan, besi süresi ve ilk ağırlım önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Fonksiyonel analizde ayrıca yem türleri için ayrı bir üretim fonksiyonu tahmin edilmiş¬tir. Buna göre üretimde en etkili olan yemlerin; şeker pancarı yaş posası ve arpa olduğu be-lirlenmiştir.

Turkish Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri