English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bazı Yetiştirme Tekniği Öğelerinin Nohutta Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi
Araştırma, bazı yetiştirme tekniği uygulamalarının nohutta verim ve verim unsurlarına etkisini belirlemek amacıyla, 1991 ve 1992 yıllarında Tokat, Sivas ve Ankara'da yürütülmüştür. “Bölünen-Bölünmüş Parseller” deneme deseninde ekim yöntemleri (mibzer-serpme), ekim zamanlan (erken-geç) ve gübreleme (gübreli-gübresiz) uygulamaları ele alınmış, deneme materyali olarak antraknoza hassas yerel çeşit (populasyon), toleranslı Eser 87 çeşidi ve dayanıklı ILC 195/2 çeşit adayı kullanılmıştır. 1991’de tüm lokasyonlarda, 1992’de Sivas’da yoğun antraknoz epidemisi görülmüştür. Mibzerle ekim; tane verimini, m2’deki bitki ve bitkideki tane sayısını bazı denemelerde önemli düzeyde artınrken, 100 tane ağırlığı bakımından ekim yöntemleri arasmda fark bulunmamıştır. Sivas’taki denemenin ikinci yılı hariç, diğer denemelerde tane verimi ve bitkideki tane sayısı erken ekimlerde; m2’deki bitki sayısı tüm denemelerde geç ekimlerde artmıştır. 100 tane ağırlığı antraknozun etkili olduğu yıl ve yerlerde geç, hastalığın görülmediği denemelerde erken ekimlerde artış göstermiştir. Tane verimi ve bitkideki tane sayısı bakımından lokasyon ve yıla bağlı olarak değişmekle birlikte genelde dayanıklı ve toleranslı çeşitler ilk sırada yer almıştır. 100 tane ağırlığı açısından çeşitler, antraknozun etkili olduğu denemelerde Eser 87, ILC 195/2 ve populasyon; hastalığın görülmediği denemelerde ise populasyon, Eser 87 ve ILC 195/2 şeklinde sıralanmıştır, m2’deki bitki sayısı normal koşullarda çeşitlere göre değişmezken, antraknoz etkisine bağlı olarak önemli farklılık oluşturmuştur. Gübreleme; tüm denemelerde tane verimini ve bitkideki tane sayısını artırmakla birlikte, bu artış bazı denemelerde istatistiki önemli bulunmamıştır. 100 tane ağırlığı ve m2’deki bitki sayısına gübrelemenin etkisi olmamıştır.

Turkish Keywords
Nohut ekim metodlan serpme ekim mibzerle ekim ekim zamanı gübreleme verim verim unsurları

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri