English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kırdan-Kente Göç Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Denizli İli Örneği
Bu araştırma Denizli İlinin 12 köyünde survey yoluyla alman verilere dayalı olarak kırdan-kente göç eğilimlerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada çiftçilerin yaklaşık %60’ının halen veya daha önce göçü düşündükleri saptanırken, çiftçi ailelerinin yaklaşık %65’inin çocuklarının; iş, evlilik ve okuma dolayısıyla şehire gitmeleri nedeniyle, göç olgusunu dolaylı da olsa yaşadıkları belirlenmiştir. Çiftçilerin (aile reislerinin) göçü düşünmelerinde en önemli nedenin toprak ve verim yetersizliği sonucunda ortaya çıkan üretim miktarı azlığından kaynaklanan gelir yetersizliği olduğu anlaşılmıştır. Göçü düşünmeyen çiftçilerin %30’u köylerinde gelirlerinin yeterli oluşunu etken olarak gösterirken, önemli oranda çiftçi yaşlarının ilerlemiş olmasını ve şehirde iyi ve istikrarlı bir iş bulunmasının güçlüğünü gerekçe olarak öne sürmüşlerdir. Böylece, şehirde iş olanakları uygun olsaydı, göç edenlerin sayısı bugünkünden daha da fazla olabilirdi. Çiftçiler şehirin çekici yönlerine göre itici yanlarının daha fazla olduğunu belirtirlerken, şehirde çalışma ve sosyal yaşamın olumlu tarafları yanında zorluklarının da bilincinde oldukları saptanmıştır. Buna karşın, ekonomik gerçekler kırdan-kente göçün itici gücü olmaktadır. Çiftçiler daha çok kendi illerine göç etmeyi tercih ederlerken, üçtebirinin şehirde iş çeşidi olarak herhangi bir işi ve üçtebirinin de kendi adlarına çalışmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Daha yüksek ürün fiyatı, yeterli işletme ve yatırım kredisi, yeni ürün yetiştirme ve daha iyi sosyal yaşam olanakları göçü engelleyebilecek etkenler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, köylerde tarım dışı iş olanağının özellikle de kırsal sanayi tesislerinin çiftçilerin göç düşüncelerini engelleyebileceği yönünde görüşler elde edilmiştir.

Turkish Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri