English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bazı Melez Patates (Solanum tuberosum L.) Genotiplerinden Seçilen Üstün Özellikli Klonların Verim ve Stabilite Bakımından İncelenmesi
Bu çalışma 2010-2011 yıllarında Tokat-Niksar, Tokat-Kazova ve Tokat-Artova yörelerinde yürütülmüştür. Araştırmada Uluslararası Patates Araştırma Merkezi (CIP) kökenli melez ailelerinden üstün özellik gösteren 58 ümitvar klon verim ve verimle ilgili özellikler bakımından incelenmiştir. Bu klonların 25’i açık sarı, 16’sı koyu sarı, 9’u krem ve 8’i ise beyaz yumru iç renklidir. Araştırmada her bir iç renginden ayrı ayrı olmak üzere 9 farklı standart çeşit kullanılmıştır. Denemeler her lokasyonda iç renklerine göre gruplandırılarak Tesadüf Blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada iç renklere göre ayrı ayrı tasnif edilmiş klonların dekara yumru verimleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, denemenin kuruluş desenine uygun olarak varyans analizlerine tabi tutularak, ortalamalar duncan testine göre karşılaştırılmıştır. Ayrıca klonların stabilite durumları Finlay ve Wilkinson (1963)’ün belirttiği regresyon katsayısına göre belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, üç lokasyonun ortalaması dikkate alındığında, krem-A7/12 (8212,4 kg/da), açık sarı-A6/71 (7592,6 kg/da), beyaz-T5/4 (6505,9 kg/da) ve koyu sarı-A3/15 (6490,9 kg/da) klonlarından en yüksek yumru verimleri alınmıştır. Adaptasyon sınıflarına göre Artova ve kısmen Kazova iyi çevre, Niksar ise kötü çevre sınıfında yer almıştır. Artova’da en yüksek dekara yumru veren klon krem-A7/12 (12545,2 kg/da), bunu açık sarı- A3/167, beyaz-T5/4 ve koyu sarı-A3/15 izlemiştir. Kazova’da açık sarı-A6/71 (9696,5 kg/da) klonu yüksek verimli olup, bunu beyaz-A5/70, krem-A7/12 ve koyu sarı-A3/15 izlemiştir. Niksar’da ise açık sarı-T6/28 (4786,7 kg/da) en yüksek verimli, bunu sırasıyla krem-A7/12, koyu sarı-A3/142 ve beyaz-A13/1 klonları izlemiştir. Stabilite yönünden açık sarı iç rengine sahip klonlardan A6/103 ve A3/234 klonları ile koyu sarı iç renkli A3/142 ve A3/110 klonları diğer klonlara göre daha stabil olmuşlardır.

Turkish Keywords
Patates, Solanum tuberosum, patates ıslahı, klonal seleksiyon, stabilite,

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri