English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bazı Yeni Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Tiplerinin Tokat Kazova Koşullarında Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Bu araştırma, su, se ve sh2 tipindeki farklı şeker mısırı genotiplerinin Tokat Kazova koşullarında bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, farklı şeker oranları ve tane renklerine sahip 13 adet F1 şeker mısırı çeşidi ile bir adet kompozit çeşit kullanılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2009 ve 2010 yıllarında Tokat-Kazova koşullarında yürütülmüştür. Denemede suda çözünür kuru madde (SÇKM), şeker (sakkaroz) içeriği, nem oranı, parlaklık ve renk değerleri (L, Hue, Kroma) özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, SÇKM hariç yıllar arasında nem oranı hariç genotipler arasında ele alınan özellikler bakımından önemli farklılıklar elde edilmiştir. İki yıllık ortalama sonuçlara göre; Genotiplerin SÇKM oranları 10.7 ile 21.1 °Brix arasında değişmiş, ortalama °Brix değerleri su tipli çeşitlerde 17.8, se tipli çeşitlerde 18.9 ve sh2 tipli çeşitlerde ise 12.4 olarak belirlenmiştir. Genotiplerin sakkaroz içerikleri % 14.6 ile % 40.9 arasında değişmiş, ortalama sakkaroz içeriği su, se ve sh2 tipli genotiplerde sırasıyla % 17.0, % 30.4 ve % 35.0 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada, ortalama nem değerleri su tipli çeşitlerde % 75.4, se tipli çeşitlerde % 75.6 ve sh2 tipli çeşitlerde % 75.9 olarak belirlenmiştir. Farklı yörelerde tüketicilerin isteklerini yerine getirecek kalitedeki genotipler belirlenerek üretime alınmalıdır.

Turkish Keywords
Şeker mısırı, kalite, çevre, şeker, su se sh2

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri