English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yalova İlinde Dış Mekan Süs Bitkilerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Bu çalışmanın amacı; Yalova ilinde faaliyet gösteren dış mekan süs bitkileri fidan üreticilerinin mevcut durumlarını, yapısını, üretim ve pazarlamada karşılaştıkları sorunlarını belirleyerek; sektörün gelişimini olumlu yönde etkileyecek öneriler sunabilmektedir. Çalışmanın verilerini, Yalova Tarım ve Orman il müdürlüğüne kayıtlı 43 adet dış mekan süs bitkisi üretimi (ağaç, ağaççık, çalı grubu) yapan işletmeci ile birebir görüşülerek yapılan anket çalışması oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, işletme sahiplerinin yaş ortalaması 44 olarak belirlenmiştir. Eğitim durumlarına bakıldığında lisans mezunu işletmeci oranı %30.2 olarak tespit edilmiştir. Yalova ilindeki işletmelerin dış mekan süs bitkisi üretim alanı ortalama 7.93 ha olarak bulunmuş ve yıllık ortalama gelirin 1.108.000 ? olduğu anlaşılmıştır. Tarımsal ürün sigortası yaptıran işletmeci oranı %58.1'dir. İşletmesi, herhangi bir zarardan etkilenmiş işletmeci oranının %39.5 olduğu, işletmelerde oluşan zararların ise %37.2 oranla rüzgar kaynaklı olduğu görülmüştür. İşletmecilerin %90.7'si ziraat mühendisi veya peyzaj mimarı çalıştırmaktadır. İşletmecilerin yalnızca %7'si tarım il müdürlüklerinden hizmet almaktadır. İşletmecilerin %14'ü fidanlık tesislerini kurmadan önce ne kadar fidan üreteceğini planlamaktadır. İşletmecilerin %86'ı tohumla üretim yapmamaktadır. Karşılaştıkları sorunlar içerisinde; işletmecilerin %58.1'i bakım sorunu, %37'si iş gücü yetersizliği sorunu ile karşılaşmaktadır. İşletmecilerin en çok tercih ettiği bitki türü %79.1 oranı ile taflan, %39.5 oranı ile alev ağacı, %27.9 oranı ile mavi servi'dir. Üretilen dış mekan süs bitkileri en çok %69.7 oranla Marmara bölgesine pazarlanmaktadır.

Turkish Keywords
Dış mekan süs bitkisi, Sektör analizi, Yalova

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri