English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİNDE TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMADA AMBALAJIN ETKİSİ
Çalışmanın amacı, tüketicilerin gıda ürünleri satın alma davranışları üzerinde, ambalajın önemini belirlemektir. Araştırmada kullanılan veriler anket tekniği kullanılarak gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Çalışmanın örnek hacmi Konya iline bağlı Selçuklu ilçesinde yaşayan hane halklarının olasılık örneklemesi yöntemine göre 100 olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin gıda ürünlerini satın alma eğilimlerinde ambalajın etkisini belirlemek üzere hazırlanan verilerin güvenirliliği Cronbach’s Alpha testi ile belirlenmiştir. Çalışmada Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test değeri 0,776 olarak tespit edilmiştir. Ölçeği geliştirebilmek için, çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren faktör analizi metodu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin gıda ürünleri satın almada ambalajın özelliklerine yönelik beş faktör belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler ışığında tüketicilerin herhangi bir ürünü satın alma kararını etkileyen faktörlerin; ambalajın kullanımı, ambalajın sağlıklı olması, ambalajın görünümü ve ambalajın geri dönüşüm özelliği gibi faktörler olduğu sonucuna varılmıştır. Tüketicilerin satın almada ambalaj özellikleri faktör analizi ile belirlenmiş ve diğer faktörlerle (gelir, yaş, eğitim) birlikte tüketicilerin gıda ürünleri satın almada ambalajın etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre gelir ve eğitim durumu daha yüksek olan tüketicilerde ambalajın etkisinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ambalajın sağlıklı olmasının, tüketici gözünde ambalaj imajının ve ambalajın kullanım kolaylığının olumlu olduğunu düşünen tüketicilerde diğer tüketicilere göre gıda ürünleri satın almada ambalajın daha etkili olduğu görülmüştür.

Turkish Keywords
Ambalaj, Satın Alma Davranışı, Satın Alma Kararı, Faktör Analizi, Regresyon Analizi

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri