English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Armutta Ara Anaçlı Fidan Üretiminde Aynı Anda Yapılan Çift Aşılamanın ve Bazı Uygulamaların Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi
Bu çalışmada, 1 yılda Beurre Hardy ara anaçlı, Quince-A anaçlı Williams armut fidanı üretiminde aynı anda çift aşılama ile iki farklı ara anaç uzunluğunun etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, ara anaç kalem uzunluğu ve bazı kimyasal uygulamaların fidan kalitesi üzerine etkileri de belirlenmiştir. Araştırmada, aşı başarı oranı, fidan boyu, yan dal sayısı, yan dal uzunluğu, yan dal açısı, yaprak sayısı ve yaprak alanı ile anaç, ara anaç ve çeşidin aşı sürgünü çapları incelenmiştir. Aşı başarı oranı, ara anaç kalem uzunluğu 15 cm olan fidanlarda %83, 30cm olan fidanlarda %79 olmuştur. Fidan boyu, 15cm ara anaç uzunluğunda (97.57cm), 30cm’ye (93.64cm) göre daha yüksek bulunmuştur. Ortalama yan dal sayısı, 15 cm ara anaç kalem uzunluğunda (0.42 adet/fidan), 250 ppm IBA+750ppm promalin (0.87adet/fidan), 250 ppm IBA + 750ppm promalin + %3 üre (0.73 adet/fidan) ve 250 ppm IBA + %3 üre (0.53 adet/fidan) uygulamalarında diğer ara anaç uzunluğu ve uygulamalardan daha fazla olmuştur. Yan dal uzunluklarında ise en yüksek değer 30cm ara anaç kalem uzunluğuna sahip fidanlarda ve 250 ppm IBA + 750ppm promalin (21.93 cm) ile 250 ppm IBA + %3 üre (16.90 cm) uygulamalarında elde edilmiştir. Sonuç olarak, aynı yıl içinde hem ara anaç ve hem de çeşit aşılaması yapılarak armut fidanı üretiminde bir yıl zaman kazanılmıştır.

Turkish Keywords
Ara anaç, Beurre Hardy, Quince A, Williams, Fidan gelişimi

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri