English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tokat ve Samsun’da Yetiştirilen Atdişi Mısır (Zea mays indentata L.) Hibritlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Yaş Öğütme Kaliteleri
Türkiye’de atdişi mısır (Zea mays indentata L.) ve mısır nişastası üretimi artmaktadır; ancak yetiştirilen atdişi mısır hibritlerinin yaş öğütme özellikleri hakkında sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, yaygın üretimi yapılan atdişi mısır hibritlerinin (Isıdora, Helen, Shemal, Tietar ve P32W86) Tokat ve Samsun’da yetiştirilerek fizikokimyasal özellikleri ve yaş öğütme kalitelerinin belirlenmesidir. Hibritlerin tane verimleri Tokat’ta (ort. 1577 kg da-1) Samsun’dan (ort. 1232 kg da-1) daha yüksek bulunmuştur. Hibritler bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, sertlik ve yoğunluk gibi fiziksel özellikler bakımından genotipe göre önemli farklılıklar göstermiş; ortalama değerler sırasıyla 372.8-379.3 g, 77.6-77.7 kg, 18.8-19.7 sn ve 1.30-1.29 g cm-3 arasında değişmiştir. Atdişi mısırların kimyasal bileşimleri hibride ve kısmen de lokasyon ve yıla göre değişmiştir. Tüm hibritler, özellikle Helen, Shemal ve P32W86, ticari yaş öğütme prosesi ile benzer yaş öğütme özellikleri (ortalama nişasta verimi %62.0-67.3, nişasta randımanı %84.1-93.5) sergilemiştir. Atdişi mısır hibritlerinin fiziksel, kimyasal ve yaş öğütme özellikleri arasında önemli korelasyonlar tespit ediilmiştir. Hibritlerin tane verimlerinin yüksek ancak yaş öğütme kalitelerinin benzer olması dikkate alındığında, Tokat lokasyonunun Samsun’a göre nişasta amaçlı atdişi mısır üretimine daha uygun olduğu söylenebilir.

Turkish Keywords
Atdişi mısır; Zea mays indentata; Yaş öğütme kalitesi

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri