English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


IPARD Destekli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde İç Ortam İklim Parametrelerinin Analizi (Bursa Karacabey Örneği)
Bu çalışmada Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen iki adet işletmede iç ortam sıcaklık ve nem değerleri ile tasarım farklılıklarının bu sonuçlara etkisi analiz edilmiştir. Çalışma Bursa Karacabey Şahinköy ’de birbirine 800 metre mesafede aynı kapasite ve benzer planlama özelliklerine sahip iki Süt Sığırcılığı işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Her bir işletmede 7 adet veri kaydedici cihaz kullanılmıştır. Ölçümler 18.12.2016 ile 19.01.2017 tarihleri arasında 1 ay boyunca devam etmiş olup, sıcaklık ve nem değerleri saatte bir olacak şekilde 24 saat boyunca kayıt altına alınmıştır. Birçok kaynakta sığırlar için uygun bağıl nemin % 60-75 arasında olması gerektiği, % 80’i geçmemesi önerildiği halde inceleme yapılan her iki işletmede de bağıl nemin birçok kez % 100’lere ulaştığı hatta bir işletmede uzun saatler sürdüğü görülmüştür. İki işletme arasında iç ortam hava kalitesi açısından istatistiki farklar önemli (P<0,01) görülmüştür. Bu farkların yan duvar üstünün işletmelerden birinde perdeli sistemlerle diğerinde ise plastik doğrama malzeme ile kapatılmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Uç değerler açısından perdeli sistemde bağıl nem düzeyi daha yüksek, sıcaklık daha düşük görülmüştür. Havalandırma açısından işletme tasarımının iyileştirilmesi gerektiği ve yan duvar yüksekliği açısından bir standart geliştirilmesinin faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.

Turkish Keywords
Bağıl nem, havalandırma, sıcaklık, TKDK

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri