English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Konik Hüzmeli Memelerde Kullanılan Girdap Plaketlerinin Hüzme Açısı ve Püskürtme Paternine Etkisi
Bu araştırmada konik hüzmeli meme plakalarıyla kullanılan girdap plaketlerinin hüzme açısı ve püskürtme paternine olan etkileri incelenmiştir. İki adet girdap açıklığına sahip plaketlerden biri paslanmaz çelik diğerleri pembe, sarı, yeşil ve mavi renklerde poliasetal (POM) malzemeden üretilmiştir. 3 bar, 6 bar ve 9 bar püskürtme basınçlarında meme hüzme açısı 35.1°-60.9° aralığında değişmiştir. En yüksek meme hüzme açısı mavi (6 bar için 53.8°; 9 bar için 59.3°) ve yeşil (6 bar için 54.6°; 9 bar için 60.9°) girdap plaketlerinde ölçülmüştür. Püskürtme yüksekliği 20 cm, 40 cm ve 60 cm olduğunda örtme genişliği 12.7-70.6 cm aralığında geniş sınırlar içerisinde değişmiştir. Görsel olarak pembe ve yeşil girdap plaketlerinin püskürtme paterni içi boş çanak şeklinde, diğerleri trapez dağılıma yakın görünümde oluşmuştur. Tek meme paterninin varyasyon katsayısı (% CV) incelendiğinde püskürtme basıncı arttıkça azalmıştır. Bindirme olmadan tek memeyle püskürtmede en düşük % CV pembe girdapta, en yüksek paslanmaz çelik ve mavi girdap plaketlerinde bulunmuştur. Orifis çapı Ø 1.0 mm olan konik hüzmeli memelerin 60 cm sabit yükseklik ve 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm ve 50 cm aralıklarla yan yana yerleştirme düzeninde hacimsel dağılım düzgünlüğü (% CV) örtüşen komşu memeler için % 10’un üzerinde bulunmuştur. Basınç arttıkça püskürtme paterninin çarpıklığı ve basıklığı azalmıştır. En düşük çarpıklık pembe ve yeşil girdap plaketlerinde elde edilmiştir. Düşük basınçta püskürtme paterni normalden daha sivri oluşmuş ve basınç arttıkça basıklık azalmıştır.

Turkish Keywords
İşletme basıncı, paternatör, püskürtme memesi, çarpıklık

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri