English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tıbbi Adaçayı (Salvia OfficinalisL)'nda Azotlu Gübrelemenin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi
Araştırma; Kozova-Tokat şartlarında değişik azot dozlarının (0,5,10 vel5 kg/da) Tıbbı Adaçayı (Salvia officinalis L.)'nda drog verimi, uçııcu yağ oranı ve kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla, 1998 ve 1999 yıllarında Gaziosmanpaşa Üniverstesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Tarlasında yürütülümüştür. Deneme, Tesadüf Bloklarında Bölünen Bölünmüş Parseller Deneme Deseni'nde ve 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Fideler. 40 cm sıra arası ve 25 cm sıra üzeri mesafede dikilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; artan azot dozlarına parelel olarak yaş herba, drog lıerba ile drog yaprak verimleri devamlı ve düzenli bir artış göstermiştir. En yüksek uçucu yağ oranı ise II. biçiminde ve 5 kg/da N dozundan elde edilmiştir. Kombinasyonlara göre; bitki boyu 31.53-51.70 cm. yaş herba verimi 1569.15-3598.22 kg/da, drog herba verimi 361.72-734.85 kg/da, drog yaprak verimi 260.62-447.03 kg/da, uçucu yağ oranı %0.88-1.21 arasında bir değişim göstermiştir.

Turkish Keywords
Tıbbi Adaçayı herba verimi uçucu yağ oranı ve bileşenleri

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri