English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tokat-Kazova Yöresinde Bazı Ürünlerde Ekonomik Gübre Kullanım Düzeyi ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Tokat-Kazova Yöresinde yapılan araştırma; buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği için Tokat ilinde yapılmış gübre denemeleri sonuçlarına göre ekonomik azot dozlarını saptamaya, elde edilen sonuçların üreticilerin uygulamaları ile karşılaştırmaya ve gübre kullanımını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin tespitine yöneliktir. Bu amaçla kota örneklemesi metoduyla seçilen 16 köyde, amaçlı olarak seçilen 102 tarım işletmesi ile anket yapılmıştır Araştırma sonucunda; buğday üreticilerinin %50,99’unun düşük %18,63'ünün yüksek, şeker pancarı üreticilerinin %20,02’sinin diişük %32,36’sının yüksek ve ayçiçeği üreticilerinin %37,82’sinin düşük %30,19’unun yüksek dozda azot kullandıkları tespit edilmiştir. Hatalı azot kullanımından doğan hektara toplam parasal kayıplar; buğdayda 1,523 milyon TL, şeker pancarında 5,017 milyon TL ve ayçiçeğinde 5,180 milyon TL’dir. Hatalı azot kullanımı sonucu, girdi israfı ve verim kayıplarından kaynaklanan parasal kayıplar, incelenen işletmelerde ürün bazında, hatalı azot kullanılan alanların oranları, Tokat ili geneline oranlanarak hesaplandığında, hatalı azot kullanımından kaynaklanan ekonomik kaybın yaklaşık 11,8 trilyonu bulduğu görülmektedir. Yapılan khi-kare analizleri sonucunda, üreticilerin ekonomik azot kullanım düzeyleri ile; üreticinin eğitim durumu, ailedeki otorite durumu, kitle haberleşme araçları kullanım düzeyi, tarımsal yayım elemanları ile ilişki düzeyi, toprak analizi yaptırma durumu ve ihtisaslaşma düzeyleri arasında bağımlılık olduğu belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Ekonomik Gübre Kullanım Düzeyi Khi-kare Testi. Varyans Analizi Tokat-Kazova

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri