English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Doğrudan Gelir Desteğinin Üreticiler Üzerine Etkisi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği)
Bu araştırmada, Türkiye’de 2000 yılında Pilot Bölge’lerde, 2001 yılından itibaren ise tüm Türkiye’de uygulamaya konulan Doğrudan Gelir Desteği’nin (DGD) Tokat Merkez ilçe köylerindeki üreticiler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca, dünyada ve Türkiye’deki DGD uygulamaları ve sisteme geçiş nedenleri de değerlendirilmiştir. Bu araştırma, DGD’nin üreticilere olumlu ve olumsuz sonuçlarını ortaya koymuştur. Bu aşamada yüz yüze görüşme yöntemiyle anket çalışması yapılmış ve verilerin özelliğine göre, “Khi-kare” ve “Tek Yönlü Varyans” Analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma alanındaki üreticilerin genel olarak %82,4’ünün uygulamaya başladığı yıldan itibaren DGD’den faydalandığı görülmektedir. Bu ise sistemin, Çiftçi Kayıt Sistemi için başarıya ulaştığını göstermektedir. Ancak üreticilerin aldığı DGD’nin ortalama %77,22’sinin girdi satın alınmasında kullanması ve %95,6’sının girdi kullanımında bir değişikliğe gitmemesi, verilen DGD ödemesinin girdi desteklemeleri yerine ikame ettiğini göstermektedir. DGD’nin üretim yılı içerisinde, ekim-biçim zamanında verilmemesi üreticilerin başlıca sorunlarıdır. Üreticilerin destekleme çeşitlerine göre tercihine bakıldığı zaman, DGD’nin son sıralarda tercih edildiği görülmektedir. Genel olarak bakıldığı zaman, DGD’nin arazi üzerinden değil, ürün çeşidine göre ödenmesi ve ürünlerin pazarlanmasında karşılaşılan sorunların çözüme ulaştırılması öncelikli konular olarak görülmektedir.

Turkish Keywords
Tarım Politikaları, Tokat, Doğrudan Gelir Desteği.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri