English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Effects of Different Emitter Spaces and Irrigation Levels on Yield and Yield Components of Processing Tomato
: Bu çalışma, 2004-2005 (2 yıl) yılları arasında, Konya ekolojik koşullarında salçalık domatesin (Lycopersicon esculentum Mill cv. Shasta) toplam meyve verimi (TFY), salçalık meyve verimi (PFY), salça verimi (PO) ve bazı kalite kriterleri (ortalama meyve ağırlığı-MFW, meyve çapı-FD, meyve delinme direnci-PV, pH, toplam suda çözünebilir katı madde-TSS ve askorbik asit içeriği-AA) üzerine farklı damlatıcı aralığı ve su stresinin etkisini araştırmak amacı ile yürütülmüştür. Deneme Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Deseni’nde ve 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Lateraller her bitki sırasına bir lateral olacak şekilde yerleştirilmiştir. Denemenin ana konuları 3 farklı damlatıcı aralığı 25 cm, 50 cm ve 75 cm (A,B ve C koşulları) şeklinde oluşturulurken; alt konuları da 4 farklı sulama suyu; I1= (tam sulanan) 0-60 cm’deki eksik nemin 7 günde bir tarla kapasitesine tamamlanması, I2= %25 kısıntı, I3= %50 kısıntı ve I4= %75 olacak şekilde kısıntı konularından oluşturulmuştur. İki yıllık deneme sonuçlarına göre; her iki yılda da ana konuların en iyi toplam meyve verimi (51.8.-52.4 t ha-1) ve salçalık meyve verimi (47.2-49.3 t ha-1) A konusundan elde edilmiştir (p?0.01). Diğer taraftan, alt konularda en yüksek TFY (66.2-66.8 t ha-1), PFY (60.7-63.7 t ha-1) ve PO (11.4-12.4 t ha-1) I1 konusundan elde edilmiştir. MFW, FD ve TSS uygulamalardan etkilenmiştir (p?0.05). Yüksek stress koşullarında suda çözünebilir katı madde içeriği artmıştır. Deneme yıllarında, A konusunun sulama suyu miktarı sırasıyla 250-376 mm ve su tüketim miktarı 414-425 mm olmuştur. Alt konulardan I1 konusunun sulama suyu mikarı ise 426-587 mm iken su tüketimi 520-623 mm’dir.

Keywords
damlatıcı aralığı,sulama düzeyi, salçalık domates, verim, kalite


Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri