English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Orta Anadolu'da buğdayın verim unsurlarının, organik karbon ve toprağın fiziksel özelliklerinin anız yönetimi ve azaltılmış toprak işlemeye etkileri
Bitkisel üretim sistemlerinin sürdürülebilirliği toprağın fiziksel kalitesinin korunması bağlıdır. Bu çalışmanın amacı Orta Anadolu'da, geleneksel toprak işleme, alternatif azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin buğdayın verim unsurlarına ve toprağın özelliklerine olan etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmada beş farklı toprak işleme yöntemi kullanılmıştır, bunlar; geleneksel toprak işleme (CT); dikey milli (RT1) azaltılmış toprak işleme; yatay milli (RT2) azaltılmış toprak işleme; kanatlı çizelli (RT3) azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekimdir (DS). Uygulamalara bağlı olarak toprak işleme sonrası, yüzey üzerinde anız miktarındaki değişim aralığı 99,33-224 gr m-2 ve anız gömme oranı % 11,22 ve % 60,70 arasında değişim göstermiştir. Toprak işleme sonrası, tarla yüzeyinde minimum anız miktarı kalıntısı ve maksimum gömme oranı (60.70%) geleneksel toprak işleme (CT) uygulamasından elde edilmiştir. 0-10 cm derinlikte toprak stabilite indeksi toprak işleme sonrası 3.25 ile 3.82, hasat sonrası ise 3.5 ile 4.83 arasında değişim göstermiştir. En yüksek toprak stabilite endeksi doğrudan ekim uygulamasından elde edilmiştir. Doğrudan ekim uygulamasının toprak nem içeriği koruması diğer alternatif uygulamalardan % 17.47 daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ortalama toprak organik karbon içeriği toprak işleme ve hasat dönemi arasındaki 7.92 ile 9.33 kg-1 arasında farklı bir uygulamalara bağlı olarak değişim göstermiştir. En düşük ortalama toprak organik karbon içeriği geleneksel toprak işleme (CT) uygulamasından elde edilmiştir.

Turkish Keywords
anız, azaltılmış toprak işleme, toprak organik karbon, stabilite indeksi

Advanced Search


Announcements















  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)



  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.



Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri