English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tokat İli Bağ Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türleri
Sahip olduğu ekolojik koşulların bir sonucu olarak bağcılık Tokat ilinde bitkisel üretim içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Bölgede yabancı otlar önemli düzeyde verim ve kalite kayıplarına neden olmakta ve mücadele masrafları üretim girdileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma ile; yabancı otların idare stratejilerinin belirlenmesine katkı verilmesi amacıyla Tokat ili bağlarında sorun oluşturan yabancı ot türlerinin ve yaygınlıklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 2010 yılı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde sürvey çalışmaları yapılmıştır. Sürvey çalışmaları il genelinde bağcılığın yaygın olduğu Tokat-Merkez, Erbaa, Niksar, Pazar, Turhal ve Zile ilçelerinde toplam 53 bağda gerçekleştirilmiştir. Sürveyler sonucunda 3 monokotiledon, 25 dikotiledon olmak üzere 28 familyaya ait 59 cins ve 67 yabancı ot türü saptanmıştır. Bağlarda sorun olan yabancı otların; 10, 8 ve 6 bitki türü ile sırasıyla Asteraceae, Poaceae ve Brassicaceae familyalarına dahil oldukları belirlenmiştir. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde sorun olan yabancı ot tür çeşitliliği yönüyle %19,4 oranında benzerlik olduğu, ancak dominat türlerin genel olarak farklık gösterdiği saptanmıştır. İlkbaharda yapılan sürveylerde bağlarda dominant yabancı ot türlerinin; Thlapsi arvense L., Lamium amplexicaule L., Senecio vernalis Wald. and Kit. ve Stellaria media (L.) Vill. olduğu belirlenmiştir. Sonbaharda yapılan sürveylerde ise; Convolvulus arvensis L., Tribulus terrestris L., Amaranthus retroflexus L., Xanthium spinosum L., Heliotropium europaeum L., Portulaca oleracea L. ve Chenopodium album L. bağlarda en sık rastlanan ve yoğunluk oluşturan yabancı otlardır. Ancak, sürvey alanında görülen coğrafik ve iklimsel faklılığın bir sonucu olarak sürvey yapılan ilçelerde dominant yabancı ot türleri ve bunların yoğunlukları arasında büyük farklılık olduğu ortaya konmuştur. Bölgede bağlarda yabancı ot kontrolü için genel olarak aynı önerilerin yapıldığı dikkate alındığında; en azından bölgeye özel yabancı ot idare stratejilerinin uygulanmasına gerek duyulduğu sonucuna varılmıştır.

Turkish Keywords
Bağ, Yabancı otlar, Sürvey, Tokat

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri