English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çukurova koşullarında ekim tarihinin ayçiçeği genotiplerinin (Helianthus annuus) verim, bitki su stres indeksi ve su kullanım randımanı üzerine etkileri
Bu çalışmada, 2012 ve 2013 yıllarında Çukurova koşullarında homozigot hale gelmiş (durulmuş) 6 adet ayçiçeği genotipi üzerine ekim tarihinin, bitki su tüketimine, su kullanım etkinliğine ve bitki su stres indeksi ve klorofil içeriği üzerine etkileri araştırılmış ve elde edilen verilerin ışığında sıcak iklim koşullarına en uygun genotip belirlenmeye çalışılmıştır. Vejetasyon süresi boyunca ortalama bitki su tüketimi birinci ekim zamanı denemesinde (567 mm), ikinci ekim zamanı denemesinde (578 mm), uygulanan ortalama sulama suyu miktarı ise birinci ekim zamanı denemesinde ve ikinci ekim zamanı denemesi için (524 mm) olarak belirlenmiştir. Bitki çiçeklenme süresi, fizyolojik olum süresi, bitki su tüketimi (ET), su kullanım randımanı, sulama suyu kullanımı randımanı, klorofilmetre değeri (KO), bitki su stres indeksi (CWSI), 1000 tane ağırlığı ve dane verimi istatistiksel olarak önemli düzeyde değişmiştir. Araştırma sonucunda ekim tarihinin çiçeklenme ve fizyolojik olum süresini farklı şekilde etkilediği belirlenmiş olup, ortalama CWSI değerleri ikinci ekimde en yüksek G1 genotipinde 0.67 ve en düşük de G4-G5 genotiplerinde sırasıyla 0.22 ve 0.27 olarak elde edilmiştir.

Turkish Keywords
Sulama, bitki su stresi indeksi, ekim tarihi, ayçiçeği

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri